MOŽNOSTI POVRCHOVÉ ELEKTROMYOGRAFIEPŘI DIAGNOSTICE BOLESTÍ V KŘÍŽI


Possibilities of Surface Electromyography in the Diagnosis of Low Back Pain

Efforts to express objectively subjective data on chronic low back pain stimulated the implementationof a number of studies which attempt to detect „typical” significant changes in the recruiting of activity,mostly of paravertebral erectors. From a number of publications ensues that there are differencesin the activity of these muscles in healthy subjects and in patients with so-called non-specific chroniclow back pain. Findings assembled hitherto are frequently controversial, the investigations usedifferent methods, a different way of activation of participating muscles.Result: so far there is no statistically trustworthy investigation confirming significantly abnormalchanges of activation of paravertebral erectors in patients suffering from chronic low back pain, ascompared with a population sample without this painful experience.

Key words:
low back pain, EMG


Autoři: J. Vacek
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního lékařství FN KV a IPVZ, katedra FBLR, Praha
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2001, No. 4, pp. 169-172.
Kategorie: Články

Souhrn

Snaha objektivizovat subjektivní údaj o chronické bolesti v kříži vedla k provedení řady studií, kterése snaží nalézt „typické“ signifikantní změny v náboru aktivity většinou paravertebrálních erektorů.Z řady prací vyplývá, že existují rozdíly aktivity těchto svalů u zdravých a u pacientů s tzv. nespeci-fickou chronickou bolestí v kříži. Zatím získané poznatky jsou často kontroverzní, studie jsouprováděny odlišnou metodikou, odlišným způsobem aktivizace zúčastněných svalů.Výsledek: zatím chybí statisticky hodnověrná studie potvrzující signifikantně abnormální změnyaktivace paravertebrálních erektorů u pacientů s chronickou bolestí v kříži proti vzorku populace beztéto bolestivé zkušenosti.

Klíčová slova:
bolest v kříži, EMG

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se