NĚKTERÉ ROVNOVÁŽNÉ KONTROLYVZPŘÍMENÉHO STOJE FIXACÍ KRČNÍ PÁTEŘE –POSTUROGRAFICKÁ STUDIE


T h e B a l a n c e C o n t r o li n U p r i g h t P o s t u r e a n d F i x a t i o n o f t h e C e r v i c a l S p i n e – P o s t u r o g r a p-h i c S t u d y

Upright posture calls for harmony of muscles to maintain balance in the gravitational field. Itsstabilized and compensated lability is the prerequisite of proper motility of man. The upper cervicalspine is a separate functional region of dominating importance which initiates movement in otherparts of the axial system. In our investigation we tested in a group of healthy young subjects theeffect of fixation of the cervical spine on maintenance of balance. The testing proceeded in eightpostural static tests. Fixation of the cervical spine was ensured by a firm collar of the Philadelphiatype. For evaluation of balance control we used the method of assessment of reaction forces ona tensometric plane. It was revealed:1. Fixation of the cervical spine by a collar did not cause deterioration of the stability of healthyprobands in an erect position in statical tests. In some tests even improvement of balance controlduring fixation of the cervical spine by a collar was observed.2. There is a significant correlation between the clinical and laboratory evaluation of balance control.The investigation indicates the importance of posturography in clinical physiotherapy and in physi-otherapeutic research and reveals new aspects of relations of the cervical spine and mechanismsof maintenance of balance.

Key words:
balance control, cervical spine, collar, tensometric platform, posturography


Autoři: J. Grolichová 1,3;  M. Mayer 2,3;  M. Elfmark 1;  M. Janura 1
Působiště autorů: Laboratoř lidské motoriky, FTK UP Olomouc 2 Oddělení léčebné rehabilitace, FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2000, No. 4, pp. 149-154.
Kategorie: Články

Souhrn

Vzpřímené držení vyžaduje souhru svalů k udržení rovnováhy v gravitačním poli. Její stabilizovanáa vyvažovaná labilita je předpokladem dobré motility člověka. Horní krční páteř je samostatnáfunkční oblast dominantního významu, která iniciuje pohyb v ostatních částech axiálního systému.V naší studii byl ve skupině mladých zdravých jedinců testován vliv fixace krční páteře na udržovánírovnováhy. Testování probíhalo v osmi posturálních statických zkouškách. Fixace krční páteře bylazajištěna tuhým límcem typu Philadelphia. Pro hodnocení rovnovážné kontroly bylo použito metodyměření reakčních sil na tenzometrické plošině. Bylo zjištěno:1. fixace krční páteře límcem nezhoršovala stabilitu zdravých probandů ve vzpřímeném stoji vestatických testech. V části zkoušek bylo pozorováno dokonce zlepšení rovnovážné kontroly při fixacikrční páteře límcem;2. existuje významná korelace mezi klinickým a laboratorním hodnocením rovnovážné kontroly.Práce ukazuje na význam posturografie v klinické fyzioterapii i fyzioterapeutickém výzkumu a při-náší nové pohledy na souvislosti krční páteře s mechanismy udržování rovnováhy.

Klíčová slova:
rovnovážná kontrola, krční páteř, límec, tenzometrická plošina, postu-rografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se