VLIV BOLESTIVÉ KOSTRČE NA AKTIVITUM. GLUTEUS MAXIMUS A ISCHIOKRURÁLNÍCHSVALŮ


T h ee f f e c t o f a p a i n f u l c o c c y x o n t h e a c t i v i t y o f t h e m . g l u t e u s m a x i m u sa n d i s c h i o c r u r a l m u s c l e s

Our study was designed to test the hypothesis that the painful coccyx syndrome is capable ofaffecting the overall activity as well as the latency of onset of this activity in the m. gluteus maximusin the stereotype of hip extension. Using PEMG, we examined the stereotype of hip extension in agroup of 23 patients with the typical picture of painful coccyx before and after its treatment. Wedemonstrated that, in 17 patients, treatment of painful coccyx by isometric relaxation of the lowerportion of the m. gluteus maximus and pelvic floor muscles resulted in immediate improvement ofthe activity in the above movement pattern.

Key words:
coccygodynia, gluteus maximus muscle, ischiocrural muscles, low back pain,coccyx, polyelectromyography


Autoři: Vacek J . 1;  M. Veverková 1;  V. Bezvodová 1;  V. Janda 1;  P. Dvořáková 2
Působiště autorů: přednosta: prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. ;  Katedra rehabilitačního lékařství IPVZ, Praha 2 Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ, Praha 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2000, No. 1, pp. 14-15.
Kategorie: Články

Souhrn

V naší studii jsme se zaměřili na ověření hypotézy, že syndrom bolestivé kostrče je schopen ovlivnitcelkovou aktivitu i latenci nástupu této aktivity u m. gluteus maximus v stereotypu extenze v kyčli.Vyšetřili jsme stereotyp extenze v kyčli u souboru 23 pacientů s typickým obrazem bolestivé kostrčepomocí PEMG před terapií bolestivé kostrče a po ní. Prokázali jsme, že u sedmnácti pacientů terapiebolestivé kostrče pomocí postizometrické relaxace dolní porce m. gluteus maximus a svalů pánev-ního dna došlo k bezprostřednímu zlepšení aktivity m. gluteus maximus, zvláště ke zkrácení latencenástupu aktivity v uvedeném pohybovém vzorci.

Klíčová slova:
kokcygodynie, m. gluteus maximus, ischiokrurální svaly, lumboischial-gický syndrom, kostrč, polyelektromyografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se