Za docentem Milanem Špálou


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 52
Kategorie: Osobní zprávy

30. ledna 2018 zemřel ve věku 87 let patofyziolog a průkopník vědy o informacích a scientometrie u nás doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

 

Doc. Milan Špála na 21. ročníku konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM (2015), jako člen jejího programového výboru. Foto: Jiří Topol, Albertina icome Praha
Doc. Milan Špála na 21. ročníku konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM (2015), jako člen jejího programového výboru. Foto: Jiří Topol, Albertina icome Praha

Milan Špála se narodil 20. listopadu 1930. Promoval v roce 1956 sub auspiciis na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze a nastoupil jako řádný aspirant profesora Josefa Hepnera do Ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii FVL UK (nyní Ústav patologické fyziologie 1. LF UK), kde se v roce 1961 stal odborným asistentem. V roce 1963 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1989 se habilitoval pro obor patologická fyziologie.

S výjimkou let 1970–1974, kdy působil jako přednosta fyziologického oddělení na univerzitě v alžírském Oranu (Département de Physiologie, Institut des Sciences Médicales, Université d’Oran), prožil celý svůj profesionální život na 1. lékařské fakultě UK. Naplnil ho vrchovatě v několika oblastech – vedle činnosti vědeckovýzkumné a pedagogické to byla především práce redakční, editorská a později i vyhraněný zájem o informatiku a scientometrii.

Od 60. let 20. století byl tajemníkem redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica a současně členem redakční rady UK. Byla to neocenitelná škola, kterou pak mohl zúročit jako šéfredaktor Sborníku lékařského, který vedl mezi lety 1990 a 2003, kdy bylo jeho vydávání ukončeno. V roce 1990 založil bibliograficko-informační oddělení Ústavu vědeckých informací na 1. LF UK. V rámci pregraduální i postgraduální výchovy nejen na 1. LF UK, LF UK v Plzni, ale i pro celou univerzitu garantoval a vedl kurzy „Úvod do metodologie vědy“ a „Základy odborné komunikace písmem v biomedicíně“. Mezi nesporné zásluhy docenta Špály patří prosazení scientometrie do povědomí lékařské veřejnosti. Byl spoluzakladatelem časopisu Medical Science Monitor a v letech 1993–1999 členem jeho mezinárodní redakční rady. I jeho přičiněním byl v roce 1995 udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy dr. Eugenu Garfieldovi, zakladateli a čestnému prezidentovi Institute for Scientific Information ve Filadelfii.

Docent Špála působil v České společnosti pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace ČLS JEP, na závěr svého členství ve výboru společnosti (2000–2006) se stal jejím čestným členem. V roce 1990 byl jmenován čestným členem Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP, v roce 1995 mu byla udělena Pamětní medaile 1. LF UK a v roce 1998 Pamětní medaile UK u příležitosti 650. výročí založení UK a obdobná medaile i za 1. LF UK.

Odešel nezapomenutelný učitel, laskavý člověk a vynikající odborník, který se zapsal nejen do srdcí svých žáků a spolupracovníků, ale především do historie 1. lékařské fakulty UK.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se