Za docentem Milanem Špálou


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 52
Kategorie: Osobní zprávy

30. ledna 2018 zemřel ve věku 87 let patofyziolog a průkopník vědy o informacích a scientometrie u nás doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

 

Doc. Milan Špála na 21. ročníku konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM (2015), jako člen jejího programového výboru. Foto: Jiří Topol, Albertina icome Praha
Doc. Milan Špála na 21. ročníku konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM (2015), jako člen jejího programového výboru. Foto: Jiří Topol, Albertina icome Praha

Milan Špála se narodil 20. listopadu 1930. Promoval v roce 1956 sub auspiciis na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze a nastoupil jako řádný aspirant profesora Josefa Hepnera do Ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii FVL UK (nyní Ústav patologické fyziologie 1. LF UK), kde se v roce 1961 stal odborným asistentem. V roce 1963 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1989 se habilitoval pro obor patologická fyziologie.

S výjimkou let 1970–1974, kdy působil jako přednosta fyziologického oddělení na univerzitě v alžírském Oranu (Département de Physiologie, Institut des Sciences Médicales, Université d’Oran), prožil celý svůj profesionální život na 1. lékařské fakultě UK. Naplnil ho vrchovatě v několika oblastech – vedle činnosti vědeckovýzkumné a pedagogické to byla především práce redakční, editorská a později i vyhraněný zájem o informatiku a scientometrii.

Od 60. let 20. století byl tajemníkem redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica a současně členem redakční rady UK. Byla to neocenitelná škola, kterou pak mohl zúročit jako šéfredaktor Sborníku lékařského, který vedl mezi lety 1990 a 2003, kdy bylo jeho vydávání ukončeno. V roce 1990 založil bibliograficko-informační oddělení Ústavu vědeckých informací na 1. LF UK. V rámci pregraduální i postgraduální výchovy nejen na 1. LF UK, LF UK v Plzni, ale i pro celou univerzitu garantoval a vedl kurzy „Úvod do metodologie vědy“ a „Základy odborné komunikace písmem v biomedicíně“. Mezi nesporné zásluhy docenta Špály patří prosazení scientometrie do povědomí lékařské veřejnosti. Byl spoluzakladatelem časopisu Medical Science Monitor a v letech 1993–1999 členem jeho mezinárodní redakční rady. I jeho přičiněním byl v roce 1995 udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy dr. Eugenu Garfieldovi, zakladateli a čestnému prezidentovi Institute for Scientific Information ve Filadelfii.

Docent Špála působil v České společnosti pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace ČLS JEP, na závěr svého členství ve výboru společnosti (2000–2006) se stal jejím čestným členem. V roce 1990 byl jmenován čestným členem Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP, v roce 1995 mu byla udělena Pamětní medaile 1. LF UK a v roce 1998 Pamětní medaile UK u příležitosti 650. výročí založení UK a obdobná medaile i za 1. LF UK.

Odešel nezapomenutelný učitel, laskavý člověk a vynikající odborník, který se zapsal nejen do srdcí svých žáků a spolupracovníků, ale především do historie 1. lékařské fakulty UK.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.