Účinnost léčby sarilumabem z pohledu pacientů s revmatoidní artritidou

23. 10. 2018

Strategie léčby revmatoidní artritidy (RA) se v posledních letech stále více zaměřují na celkovou kontrolu onemocnění, nejen na zvládání kloubních projevů. Tým italských autorů provedl analýzu pacienty hodnocených parametrů účinnosti léčby RA sarilumabem.

Pacientem hodnocená účinnost léčby

Klinické hodnocení závažnosti RA se tradičně zaměřuje na objektivní parametry, jakými jsou počet oteklých kloubů a výsledky laboratorních testů. Stále více se však berou v úvahu i pacientem hodnocené výstupy (PROs – patient reported outcomes): funkční a mentální stav, kvalita života, schopnost pracovat a snášenlivost terapie.

Blokáda IL-6 v terapii RA

Prozánětlivý cytokin interleukin 6 (IL-6) se považuje za jeden z nejdůležitějších činitelů v patogenezi RA. Je to pleiotropní mediátor, který se účastní neuroendokrinních a neuropsychologických procesů, např. vnímání bolesti prostřednictvím nociceptivních neuronů. Sekrece IL-6 se také zvyšuje při akutním či chronickém stresu.

Monoklonální protilátka proti IL-6 sarilumab účinně inhibuje signální dráhu IL-6 s příznivým bezpečnostním profilem. Účinnost a bezpečnost sarilumabu byla testována ve třech klíčových randomizovaných studiích provedených na různých subpopulacích pacientů s RA.

Všechny tři studie hodnotily i řadu PROs. Analyzovány byly následující parametry: celkové zhodnocení pacientem (dotazník PGA − Patient Global Assessment), fyzické funkce (dotazník HAQ-DI − Health Assessment Questionnaire Disability Index), bolest (pomocí vizuální analogové škály [VAS]), únava (dotazník FACIT-F − Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – fatigue), kvalita života související se zdravím (dotazník SF-36 − Short Form Health Survey) a další.

Výsledky studií

Studie MOBILITY se zúčastnilo 1197 pacientů s nedostatečnou odpovědí na methotrexát. Tito nemocní dostávali po dobu 52 týdnů týdenní dávku methotrexátu v kombinaci s placebem nebo sarilumabem v dávce 150 či 200 mg (každé 2 týdny). Pacienti léčení sarilumabem bez ohledu na dávkování uváděli ve srovnání s placebem významné snížení bolesti, zlepšení skóre PGA, HAQ-DI a FACIT-F, a to ve 24. i 52. týdnu terapie (p < 0,0001).

Ve studii TARGET byla 546 pacientům s nedostatečnou odpovědí nebo netolerancí léčby inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) podávána po dobu 24 týdnů konvenční syntetická chorobu modifikující léčiva v kombinaci s placebem nebo sarilumabem ve stejných dávkovacích režimech jako v předešlé studii. V týdnu 24 bylo pozorováno klinicky významné zlepšení skóre HAQ-DI u 35,4 % pacientů na placebu, 47,5 % užívajících nižší dávku sarilumabu (p = 0,0137 vůči placebu) a 56 % užívajících sarilumab ve vyšší dávce (p = 0,0001).

Studie MONARCH přímo srovnávala účinnost monoterapie sarilumabem (200 mg každé 2 týdny) s adalimumabem (40 mg každé 2 týdny) u 369 pacientů, kteří nemohli pokračovat v terapii methotrexátem z důvodu jeho netolerance nebo nedostatečné odpovědi na toto léčivo. Průměrná změna skóre HAQ-DI byla signifikantně vyšší u pacientů léčených sarilumabem (–0,61 vs. –0,43 pro adalimumab; p = 0,0037).

Závěr

Sarilumab prokázal v klinických studiích vysokou účinnost ve zlepšení skóre HAQ-DI a jednotlivých komponent SF-36 i FACIT-F ve všech subpopulacích pacientů s RA. Data ze studie MONARCH také naznačují, že blokáda IL-6 by mohla být pro zvládání pacientem hodnocených vlivů onemocnění účinnější než inhibice TNF.

(este)

Zdroj: Crotti C., Biggioggero M., Becciolini A. et al. Sarilumab: patient-reported outcomes in rheumatoid arthritis. Patient Relat Outcome Meas 2018; 9: 275–284, doi: 10.2147/PROM.S147286.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se