„OSTRAVSKÝ KONCEPT“ FYZIOTERAPIE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE


„The Ostrava Concept“ of Physiotherapy for the Treatment of Urinary Incontinence

Urinary incontinence is one of the most frequent problems affecting mainly women. There may be millions patients suffering from it world wide. Interest in this problem has been increasing among specialists as well as the general public in the course of the last two decades.

The most frequent types of incontinence seen in general practice are stress incontinence and overactive bladder, including urgency of micturition and urge incontinence.

Physiotherapy played a neglieable role in the treatment of incontinence in the past, and was indicated only for stress incontinence.

In this paper a new concept of both diagnosis and therapy is presented, including physiotherapy and the authors’ personal concept in which physiotherapy plays a key role in treating both stress incontinence and bladder hyperactivity.

Owing to standardised diagnostic and therapeutic procedures the effectivity of our method can be tested according to the principles of evidence based medicine.

Key words:
stress incontinence, overactive bladder, physiotherapy, pelvic floor muscles, vading diary, behavioral therapy


Autoři: J. Krhut 1;  R. Holaňová 2;  I. Muroňová 2
Působiště autorů: Urologické oddělení FNsP Ostrava – Poruba přednosta MUDr. K. Mainer, Ph. D. 1;  Klinika léčebné rehabilitace FNsP Ostrava – Poruba přednosta MUDr. I. Chmelová 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 12, 2005, No. 3, pp. 122-128.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům zejména ženské populace, kterým trpí v celosvětovém měřítku stamiliony lidí. Zejména v posledních dvou desetiletích jsme svědky rostoucího zájmu o tuto problematiku jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti.

Nejčastějšími formami inkontinence, se kterými se v praxi setkáváme, jsou stresová inkontinence a hyperaktivní měchýř (pojem zahrnující symptomy frekvencí, urgencí a urgentní inkontinenci).

Fyzioterapie hrála v léčbě inkontinence vždy spíše okrajovou úlohu a tradičně byla indikována pouze v léčbě stresové inkontinence.

Práce předkládá nový diagnosticko-léčebný koncept, který představuje syntézu dosud užívaných metod doplněnou o vlastní postupy. V tomto konceptu je na fyzioterapii pohlíženo jako na plnohodnotnou a široce použitelnou metodu léčby jak stresové inkontinence, tak hyperaktivního měchýře. Díky standardním diagnostickým i léčebným schématům umožňuje koncept hodnocení efektivity takto vedené terapie podle zásad „evidence based medicine“.

Klíčová slova:
stresová inkontinence, hyperaktivní měchýř, fyzioterapie, svaly pánevního dna, mikční karta, behaviorální terapie


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×