PODSTATA A CÍLE LÉČEBNÉ REHABILITACERAMENNÍHO PLETENCE U HEMIPARETIKA


Principles and Aims of Therapeutic Rehabilitation of Shoulder Girdle ina Hemiparetic Patient

The effort to reach early and maximally effective renewal of motoric abilities in shoulder girdle in oneof priorities in the rehabilitation of patients with hemiparesis developed after cerebrovascular attack.A rapid and optimal renewal of reflex vertical locomotion functions appear to be important for a moresuccessful course of always uncertain rehabilitation of intentional acral ideomotoric movements.Individual selection of combinations of individual elements from more kinetic-therapeutic conceptsproved to be more useful than „traditional“ physiotherapeutic methods. Those combinations, whichconsider developmental aspects of human motoric appeared to be especially effective.The strategyin rehabilitation of girdle motoric therefore governs the level of renewed postural reactivity of thewhole body scheme from stabilization and supporting function to developmentally higher, complexlocomotor functions, which require a more sophisticated coordination in vertical sense.The characterof rehabilitation of shoulder girdle therefore simultaneously governs the final quality of patients in allcategories of IDH.

Key words:
cerebrovascular diseases, CMP, hemiparesis, muscle-skeletal disorders ofshoulder, developmental aspects of rehabilitation, IDH (impairment – disability – handicap)


Autoři: B. Schusterová;  A. Krobot;  P. Bastlová;  R. Míka;  M. Mikova
Působiště autorů: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2004, No. 1, pp. 52-58.
Kategorie: Články

Souhrn

Snaha o včasnou a maximálně efektivní obnovu motoriky ramenního pletence je jednou z prioritrehabilitace nemocných s hemiparézou po cerebrovaskulárním inzultu.V zájmu úspěšného průběhuvždy problematické rehabilitace volní akrální ideomotoriky, ale současné i rychlé a optimální obnovyreflexních vertikalizačně-lokomočních motorických funkcí. V rehabilitaci těchto nemocných se ukázalybýt užitečnější než „tradiční“ fyzioterapeutické metodiky spíše individuálně a aktuálně vybranékombinace jednotlivých prvků z více kinezioterapeutických konceptů. Především těch, které respektujívývojové aspekty lidské motoriky. Strategii rehabilitace pletencové motoriky tak určuje úroveňobnovené posturální reaktivity celého tělesného schématu, od jednoduchých stabilizačních a opornýchfunkcí k „vývojově vyšším“, komplexnějším a koordinačně náročnějším pohybovým funkcím vevertikále. Charakter rehabilitace ramenního pletence tím současně zásadním způsobem spolurozhodujeo konečné kvalitě nemocných ve všech kategoriích IDH.

Klíčová slova:
cerebrovaskulární onemocnění, CMP, hemiparáza, muskuloskeletálníporuchy ramene, vývojový aspekt rehabilitace, IDH (impairment – disability – handicap)

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se