LÉČEBNÁ REHABILITACE PO TOTÁLNÍCH 0ENDOPROTÉZÁCH VELKÝCH KLOUBU


Remedial Rehabilitation after Total Endoprostheses of the Large Joints.

The author discusses the basic principles of remedial rehabilitation and physiotherapy after total endoprostheses of the hip and knee joint. He defines the importance of preoperative preparation of the locomotor systém in patients with comorbidities. He emphasizes some methods facilitating the restoration of muscular strength and mobility (e. g. mechanical stimulation, electrostimulation, irradiation during activation of the synergic muscle group, passive movement, PNF). The importance of continual passive movement (motosplint) is critically evaluated. The author analyzes the pathological stereotype of gait and indicates ways of reeducation of locomotion. Functional evaluation for TEP is submitted.

Key words:
remedial rehabilitation, total endoprosthesis ot the knee joint, total endoprosthesis ot the hip joint, facilitating methods, stereotype ot gait, tunctional evaluation


Autoři: Z. Pauch
Působiště autorů: Ambulance léčebné rehabilitace, Ostrov nad Ohří
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2002, No. 1, pp. 5-11.
Kategorie: Články

Souhrn

V článku jsou rozpracovány základní zásady léčebné rehabilitace a fyzioterapie po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu. Definován je význam předoperační přípravy pohybového systému u pacientů s komorbiditami. Zdůrazněny jsou některé facilitační metody k návratu svalové síly a hybnosti (např. mechanická stimulace, elektrostimulace, iradiace při aktivaci synergistické svalové skupiny, pasivní pohyb, PNF). Je kriticky zhodnocen význam kontinuálního pasivního pohybu (motodlaha). Práce analyzuje patologický stereotyp chůze a ukazuje směry k reedukaci lokomoce. Je navrženo funkční hodnocení po TEP.

Klíčová slova:
léčebná rehabilitace, totální endoprotéza kolenního kloubu, totální endoprotéza kyčelního kloubu, facilitační metody, stereotyp chůze, funkční hodnocení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se