VLIV BOLESTIVÉ KOSTRČE NA STEREOTYPEXTENZE V KYČLI


T h ee f f e c t o f a p a i n f u l c o c c y x o n t h e p a t t e r n o f h i p e x t e n s i o a

In clinical practice, a response can often be encountered, when managing a painful coccyx, not onlyin muscles in the pelvic region but, also, in paraspinal erectors of the torso. Our study was designedto test the hypothesis that spasm of the m. gluteus maximus and muscles of the pelvic floor arefactors capable of modulating the pattern of hip extension. Using PEMG before and after post-iso-metric relaxation of the above muscles, we examined the stereotype of hip extension in a group of24 patients with the typical picture of painful coccyx. We have shown that, in 22 out of the 24 patients,treatment of painful coccyx using PIR resulted to an immediate change of the movement pattern.

Key words:
coccygodynia, hip extension pattern, low back pain, coocyx, polyelectromyo-graphy


Autoři: Vacek J . 1;  M. Veverková 1;  V. Bezvodová 1;  V. Janda 1;  P. Dvořáková 2
Působiště autorů: přednosta: prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. ;  Katedra rehabilitačního lékařství IPVZ, Praha2 Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ, Praha 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2000, No. 1, pp. 11-13.
Kategorie: Články

Souhrn

V klinické praxi se setkáváme při léčbě bolestivé kostrče s odezvou nejen ve svalech v oblasti pánve,ale i v paravertebrálních vzpřimovačích trupu. V naší studii jsme se zaměřili na ověření hypotézy,že spazmus m. gluteus maximus a svalů pánevního dna jsou faktory schopné ovlivnit stereotypextenze v kyčli. Vyšetřili jsme stereotyp extenze v kyčli u souboru 24 pacientů s typickým obrazembolestivé kostrče pomocí PEMG před postizometrickou relaxací uvedených svalů a po ní. Prokázalijsme, že u dvaceti dvou pacientů z dvaceti čtyř léčba bolestivé kostrče pomocí PIR vedla k bezpros-třední změně pohybového vzorce.

Klíčová slova:
kokcygodynie, extenze v kyčli, lumboischialgický syndrom, kostrč, poly-elektromyografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se