PITNÁ LÉČBA PŘÍRODNÍMI MINERÁLNÍMI VODAMIV LÁZNÍCH


N a t u r a l M i n e r a l W a t e r D r i n k i n g R e g i m e i n S p a s

Long-term empirical experience with drinking cures of natural mineral waters in spas and home curesmade it possible, with advancing medical knowledge and based on recent experimental and clinicaltrials, to include drinking cures as the main therapeutic method into comprehensive spa treatmentin diseases of the gastrointestinal tract, in some metabolic diseases, diseases of the kidneys andefferent urinary pathways and as substitution treatment in conditions caused by deficience of somemicroelements in the human organism. In the submitted article the author evaluates the presentstate, principles of drinking cures and selection of natural mineral waters for cures. He discusses indetail the amount and time pattern of drinking cures and other prereguisites to make them successful.

Key words:
natural therapeutic mineral water, drinking cure, principles, selection, dosage


Autoři: J. Benda
Působiště autorů: OLOP ÚZP VZP, Praha
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 3, pp. 98-107.
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouhodobé empirické zkušenosti s pitnou léčbou přírodními léčivými minerálními vodami v láznícha při domácích pitných léčbách umožnily – při rozvoji postupujících medicínských znalostí na základěnejnovějších experimentálních a klinických studií – zařadit pitnou léčbu jako hlavní léčebnou metodukomplexního lázeňského léčení u chorob gastrointestinálního ústrojí, u některých metabolickýchchorob a u nemocí ledvin a vývodných cest močových a jako substituční terapii u stavů z nedostatkuněkterých mikroelementů v lidském organismu. V článku je zhodnocen současný stav pitné léčby,její principy a výběr přírodních minerálních vod k pitné léčbě. Podrobně je pojednáno o velikostia časovém rozdělení pitných dávek a o dalších podmínkách pro úspěšné předpisování pitné léčby.

Klíčová slova:
přírodní léčivé minerální vody, pitná léčba, principy, výběr, dávkování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se