Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 23, 2016, No. 2, pp. 126-127.
Kategorie: Recenze knihy

Ondrejkovičová A., Odnoga J.:

Efekt léčby akupunkturou při gonartróze

84 stran, barevné ilustrace, bohatý seznam literatury, ISBN 978-80-87504-25-3

Koncem roku 2015 vydalo nakladatelství EUROPEAN SCIENCE a ART Publishing nenápadnou publikaci s názvem „ Efekt léčby akupunkturou při gonartróze“ autorů MUDr. Aleny Ondrejkovičové, Ph.D., a MUDr. Jozefa Odnoga. Publikace velmi přehledně, stručně, krátce a výstižně formuluje pojetí gonartrózy z pohledu konvenční a nekonvenční medicíny. Je obdivuhodné jak se autorům zdařily formulace týkající se epidemiologie, fyziologie a patofyziologie osteoartrózy a popis rizikových faktorů. Klasifikaci osteoartrózy uvádějí podle Coopera a spol. Při diagnostice osteoartrózy z mnoha mezinárodně používaných dotazníků o bolesti, o jejích kvalitách a intenzitě, o zastoupení senzoricko-diskriminačních složek bolesti a emočním doprovodu vybrali pro svou práci praktický Dotazník interference bolesti s denními aktivitami (DIBDA dle Opavského 2006). V RTG diagnostice autoři citují rozdělení stadií gonartrózy dle Kellgrena-Lawrence, což je velkým přínosem publikace pro všechny kolegy lékaře, kteří svým nemocným předepisují lázeňskou léčbu dle platného indikačního seznamu a potřebují proto do lázeňského návrhu přesně specifikovat stupeň gonartrózy (kolegové z oboru ortopedie, rehabilitace, praktičtí lékaři, revizní lékaři zdravotních pojišťoven aj.). Výčet léčebných metod autoři logicky seřadili od běžné farmakoterapie přes terapii kortikoidy k popisu fyziologické regulační medicíny a chirurgickým zákrokům. Autoři vtipně léčbu artrózy a postupy konvenční medicíny shrnuli do schématu pyramidy.

Následné kapitoly publikace jsou věnovány propojení akupunktury do moderní medicíny. Autoři v publikaci popisují důsledky akupunktury, uvádějí uvolnění endogenních opioidů (beta-endorfinů, enkefalinů, endomorfinů a dynorfinů) i neopioidních látek (serotonin, norepinefrin, gama-amino-beta-máselná kyselina, oxytocin aj.), včetně zmínky o difúzních škodlivých inhibitorech (diffuse noxious inhibitory control-DNIC). Podrobněji se věnují úloze hypotalamu, resp. ovlivnění sympatického nervového systému hypotalamo-hypofyzárního, zvláště ve vztahu k nízkofrekvenční a vysokofrekvenční elektroakupunktuře. Autoři neopominuli uvést data ze zahraničních experimentálních prací splňujících podmínky konceptu evidence based medicíny (práce prováděné v pokusech jak na zvířatech tak u lidí), a to práce týkající se receptorů, prací s antagonisty a antinoniceptivními látkami (z let 2010 - 2012). Kapitola: Akupunktura a nemoci podle východní medicíny je pro cca 7000 proškolených lékařů akupunkturistů v ČR (kurzy IPVZ Praha) obecně známá, pro kolegy neakupunkturisty může být zajímavá. Pro začátečníky akupunkturisty je publikace nesmírným přínosem, protože podrobně popisuje filozofii oboru akupunktury a ze zorného úhlu pohledu východní medicíny příčiny vzniku osteoartrózy. Publikace popisuje konkrétní pravidla klinické diagnostiky a z ní vyplývající směry terapie gonartrózy. Speciální část se soustřeďuje na BI Zheng syndrom (bolestivá obstrukce), který se podle západní medicíny manifestuje jako osteoartróza, revmatoidní artritis, dna, burzitidy, fibromyalgie, a patří sem i syndrom karpálního tunelu. Pečlivé zpracování diagnostických znaků (zpracování symptomů) gonartrózy , jejich přiřazení k pravidlům akupunktury a myšlenkový přístup k terapii dle pravidel klasické tělové jehlové akupunktury, je významným didaktickým přínosem publikace. Cennou je část publikace věnovaná akupunktuře v konceptu medicíny založené na důkazech s podrobným přehledem studií na téma akupunktura a osteoartróza v západní medicíně v letech 2002 – 2010. Podrobnější údaje o randomizovaných studiích, gonartrózách a výsledky konkrétních randomizovaných multicentrických studií jsou uvedeny v rámci „Německé akupunkturní studie“ (GERAC). Paralelně proběhly kohortové studie (367 646 pacientů), kdy byl projekt podporovaný a iniciovaný konzorciem německých sociálních a zdravotních pojišťoven. Výzkumu se účastnily univerzity v Heidelbergu, Mainzi, Düsseldorfu, Marburgu, Norimberku a Bochumi. V publikaci jsou uvedeny další studie, které v součtu na tisícových souborech prokázaly účinnost akupunktury efektivnější v redukci bolesti, ztuhlosti a zlepšení funkčního stavu než tomu bylo u konvenční (klasické) západní léčby osteoartrózy, speciálně gonartrózy. Autoři v závěru publikace zdůrazňují výhody akupunktury, která při správné indikaci nemá prakticky žádné vedlejší účinky ani interakci s léky. Prokázaná účinnost akupunktury konkrétně v SNR dovolila významně snížit spotřebu nesteroidních analgetik a antirevmatik, což velice zmenšilo ekonomickou zátěž pro pacienta i stát. Publikace je v závěru obohacena o důležitá sdělení, např. že na základě uvedených výsledků prezentovaných studií dle konceptu evidence based medicíny byla ve Spolkové republice Německo léčba akupunkturou zařazena do hrazené léčby německými zdravotními pojišťovnami.

Publikaci lze doporučit širší odborné veřejnosti, zvláště pak lékařům akupunkturistům.

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová

3. LF UK a FNKV v Praze


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se