Zemřel profesor MUDr. Jaroslav Benda, DrSc.


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, No. 4, pp. 179-180.
Kategorie: Osobní zpráva

(19. 6. 1925 – 21. 9. 2015)

Životní dráha Jaroslava Bendy byla naplněna činností, úžasnou cílevědomostí, vysokým morálním kreditem a nároky. Ještě před popisem profesního života s výčtem odborných ocenění je potřeba k dokreslení jeho charizma neopomenout, že jako student se účastnil akcí skupiny protinacistického odporu s následným zatčením a vězněním v Terezíně. Za odboj obdržel v r. 1945 vysoké vojenské vyznamenání.


Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r. 1951 zahájil svou medicínskou etapu života na interním oddělení v Litoměřicích jako ordinář. Od května r. 1957 se pro své výborné odborné znalosti stal již vedoucím lékařem lázeňské léčebny a brzy poté hlavním lékařem v Sanatoriích Imperial v Karlových Varech. Postupně zvyšoval svou odbornost atestací z interního lékařství I. stupně, nástavbovou atestací gastroenterologie, třetí atestací tehdy ze tří samostatných oborů: fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (později po sloučení označované zkratkou FBLR). S obdivem lze popsat, že zvídavost a přesnost vědeckého myšlení spojil s „řemeslnickou poctivostí“ a tak již v roce 1965 získal hodnost CSc. Pro své organizační kvality a rozhled se stal v květnu r. 1968 ředitelem Výzkumného ústavu balneologického (VÚB) v Mariánských Lázních, s pobočkou v Karlových Varech (1968 - 1990). Spolupracoval, koordinoval a pomáhal organizovat či uskutečnit nesčetnou řadu Výzkumných úkolů MZ ČSR přímo ve VÚB a také v lázních celé republiky, a to jak ze své pozice ředitele VÚB, tak z pozice externího pracovníka (1969 - 1995) Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (ILF), ve kterém zajišťoval postgraduální výuku a výchovu lékařů ve fyziatrii a balneologii. V ILFu Praha se značnou měrou podílel na koncepci a specializační náplni balneologie, vytvořil testy a otázky k atestaci. Po sloučení oborů Fyziatrie, Balneologie a Léčebná rehabilitace do jedné atestace byl vždy členem kvalifikační komise. Byl autorem mnoha monografií a učebních materiálů, celkem publikoval více jak 420 odborných prací a 10 monografií v ČSR i v zahraničí. Jeho učební materiály slouží dodnes kolegům lékařům ke studiu. Příkladně vedl kolektiv vyučujících a obklopil se vynikajícími odborníky. Byl dlouholetým prezidentem Československé fyziatrické společnosti a po řadu let jako člen redakční rady se stal vedoucím redaktorem časopisu „Fyziatrický Věstník“ (podílel se na vydání cca 25 ročníků). Jeho zásluhou od r. 1972 VÚB vydal 18 ročníků odborného reprezentačního časopisu v německém jazyku “Balneologia Bohemica“ s distribucí po celém světě. Měl osobní zásluhu na vzniku informačního časopisu “Balneologické listy VÚB“ s prezentací vědeckých prací ze všech lázní ČSR (od r 1973 celkem 17 ročníků a 30 monografických supplement). Právem vykonával funkci prezidenta Univerzitní komise v řídícím výboru světové lázeňské federace FITEC (Fédération internationale du thermalisme et du climatisme). Mnoho let reprezentoval československou balneologii jako expert ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) a pravidelně se aktivně účastnil jednání v Ženevě. Byl členem redakční rady odborných lékařských časopisů “Zeitschrift für Physiotherapie“ a “Voprosy kurtologii“. Mnohé světové lékařské společnosti ocenily význam jeho přínosu světové balneologii jmenováním čestným členem jejich společností.

Systematickou vědecko-výzkumnou činnost při hledání mechanismu působení přírodních léčivých zdrojů a průkazy klinických efektů přírodních minerálních vod, zřídelního plynu oxidu uhličitého a účinků ostatních přírodních léčivých zdrojů prezentoval každoročně na mezinárodních sympoziích a kongresech FITEC. V r. 1981 habilitoval v oboru patologie a terapie nemocí vnitřních a následně pro mimořádné základní výzkumy v gastroenterologické balneologii – konkrétně u onemocnění jater – získal v r. 1984 v  Karlových Varech vědeckou hodnost DrSc. Profesorem balneologie byl jmenován v r. 1987. Jako polyhistor, polyglot a charizmatická osobnost byl dlouhodobě předsedou hlavní problémové komise MZ 23 pro balneologii a fyziatrii, byl členem Komise vědecké rady pro rozvoj výzkumné a vývojové základny MZ ČSSR, byl generálním sekretářem Karlovarských mezinárodních lékařských pokračovacích kurzů. Od ledna 1998 do r. 2000 jeho znalostí ve funkci odborného konzultanta použilo Ústředí všeobecné zdravotní pojišťovny. Od února r. 2000 byl dlouholetým korespondujícím členem vědecké Společnosti pro balneologii a klimatologii Německého svazu lázní.

Za vědeckou činnost dvakrát obdržel cenu Fyziatrické společnosti, dvakrát obdržel 1. cenu města Karlovy Vary. Česká lékařská společnost jej vyznamenala oceněním – stal se nositelem Medaile Jana Evangelisty Purkyně. V r. 1997 byl vyznamenán čestnou medailí mezinárodní společnosti FITEC  (Fédération internationale du thermalisme et du climatisme). Pan profesor MUDr. Jaroslav Benda, DrSc., se angažoval aktivně do vysokého věku, v červnu letošního roku se dožil 90. narozenin.

Panu profesorovi děkuje několik generací lékařů za vědomosti, které o umění balneoterapie předal, za jeho osobní zásluhy při tvorbě balneologické legislativy a za reprezentaci české lázeňské medicíny v zahraničí.

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se