Rejstříky


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 19, 2012, No. 4, pp. 206-208.

AUTORSKÝ  REJSTŘÍK

PŮVODNÍ PRÁCE

Bílková M., Pavlů D.: Možnosti lázeňské léčby u pacientů s idiopatickou skoliózou                         167

Čeledová L.,Vaňásková E., Čevela R.: Proces posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb   132

Čemusová J., Tampierová K., Pánek D., Pavlů D.: Shiatsu v kontextu fyzioterapie                      125

Hellebrandová L., Šafářová M.: Ovlivnění ventilačních plicních parametrů koaktivací bránice s ostatními svaly trupu               18

Holländerová D., Pavlů D. Pánek D.: Hodnocení EMG aktivity horní části m. trapezius při cviku proti pružnému odporu ve vodním prostředí a na suchu                   35

Honová K.: Aktivace hlubokého stabilizačního systému a trénink stabilizace kloubů končetin s využitím tyče Flexi-bar®                                             90

Honová K.: Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím moderních fitnes pomůcek (BOSU®, FLOWIN®,TRX®)                          42

Jandová D.: Sulfan jako nový plynný hormon - význam pro obor RFM                              117

Jožefiová Z., Morochovič R., Takáč P.,Burda R.: Včasné výsledky po rehabilitácii konzervatívne liečených zlomenín dolného konca vretennej kosti            80

Klobucká S., Žiaková E.: Koordinačná dynamická terapia aplikovaná pri syndróme bolestivého ramena                                 112

Kotek J., Říha M., Marková M., Martinková P., Řasová K.: Fyzioterapie u roztroušené sklerózy – dotazníkové šetření                                  137

Maršáková K., Pavlů D.: Diagnostika funkce nohy v denní praxi             177

Mikuľáková W., Klímová E.: Analýza vplyvu pravidelnej fyzioterapie na úroveň únavy pacientov so sclerosis multiplex s rôznym stupňom invalidity           159

Mokošáková M., Hlavačka F.: Elektromyografická aktivita svalov predkolenia počas chôdze na vysokých podpätkoch                                                                  181

Nováková P., Šifta P., Pavelková Z., Judl J., Dastych P., Bahníková E.: Komparace účinků různých forem regenerace po zátěži pomocí myotonometrie                           144

Pánek D., Pavlů D., Belšan P.: Elektomyografická analýza tradičního a alternativního způsobu držení bílé orientační slepecké hole                                               85

Pavlů D., Pánek D., Čemusová, J.: EMG aktivita m. biceps brachii a m. triceps brachii při držení vibrační činky                                  25

Pavlů D., Pánek D., Loučková, Z., Musálek M.: Vliv cvičení s vibrační činkou na aktivitu m. trapezius                                                 30

Pospíšilová N., Pavlů D., Pánek D.: Srovnání elektromyografické aktivity vybraných svalů při cvičení na válcové úseči a balančních sandálech               190

Řasová K., Hogenová A.: Kulturní a filozofické rozdíly v Evropě se odrážejí  v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky nemocných                                            47

Stacho J., Krobot A., Tomsová J.: Jízda na kole a patelofemorální kompartment syndrom                                                                          55

Tinková M., Kasík J.: Mechanická diagnostika a terapie – výhody léčby dle McKenzieho                                                            65

Ťupová J., Krobot A.: Hipoterapie jako doplňková metoda fyzioterapie: Rešerše dostupné literatury                                        74

Vařeka I., Vařeková R.: Sdružené pohyby kloubů dolní končetiny a reverze posunu kondylů femuru při zatížení       13

Véle F., Pavlů D.: TEST dle Véleho, neboli VÉLE-TEST 71

Véle F.: Funkční diagnostika – předpoklad úspěchu fyzioterapeuta                                              155

Vojtová M., Vacek J. : Změny hybnosti nohy v dospělosti a ve stáří při porovnání stoje a chůze     103

Zounková I., Hladíková M.: Longitudinální sledování pohybových nálezů u dětí s rizikovou anamnézou intrauterinní růstové retardace (IUGR)                                               3

KAZUISTIKA

Satrapová L., Nováková T.: Hypermobilita ve sportu                                            199

ZPRÁVY

Vařeka I., Dvořák R.: Reakce na článek:

Kulturní a filozofické rozdíly v Evropě se odrážejí v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky nemocných – Řasová K., Hogenová A., č. 1/2012                                              149

Gál O.: Reakce na článek                                                 203

Míková V.: 18. evropský kongres fyzikální a rehabilitační medicíny                                              204

OSOBNÍ ZPRÁVY

Vzpomínka na as. MUDr. Miladu Barešovou, CSc. (Kolektiv lékařů Kliniky rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady, Praha)                                                                             95

Ohlédnutí (Otterová E.)                                                     95

RECENZE KNIH

Raudenská J., Javůrková A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví (Večeřová-Procházková A.)                                               50

Jindrichovský M.: Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I (Levit K.)                                                                               97

Hagovská M.: Prehľad neurológie pre fyzioterapeutov (Palaščáková Špringrová I.)98

VĚCNÝ REJSTŘÍK

A

aktivace svalů    94

anglosaské a kontinentální myšlení    47

anteverze pánve    8

asymetrie trupu    8

B

bakterie    117

balanční půlměsíc-BOSU    43

               sandály    192

balneologie    118

biogenní plyny    117

bolestivé kloubní poruchy    55

bránice    18

C

centrace kloubu    43

centralizace obtíží   67

centrální koordinační porucha    4

cyklistická specifika    57

D

dechově-posturální funkce    18

dotazník PRWE    81

dysfunkce    66

E

elektromyografie    25

elektromyografická aktivita    181, 191

EMG    26, 31

             analýza    87

F

facilitace    48

filozofické základy    47

fitnes pomůcky    42

Flexi-bar    92

funkční diagnostika    155

H

handling    10

hiporehabilitace    74

hipoterapie    74

hluboký stabilizační systém    42, 90

hodnocení stability    71

holistická terapie    125

hormony    119

hyperabdukce kyčlí    7

hypermobilita    199

CH

chodidlo    178

chůze    103, 181

I

idiopatická skolióza    167

impingement syndróm    114

intrauterinní růstová retardace    3

invalidita    160

ireverzibilní derangement    67

K

kinematická analýza    104

kinematika kolene    15

kineziologie    156

kmitání    92

komorbidity    83

koordinačná dynamická terapia    112

L

lázeňská léčba skoliózy    167

léčba dle McKenzieho    65

lékařská posudková služba    134

M

m. biceps brachii    31

m. trapezius    27, 31, 39

m. triceps brachii    30, 35

manuální tlak    125

medicína založená na důkazu (EBM)    62, 78

mechanická diagnostika a terapie    65

metodika senzomotorické stimulace    190

metody regenerace svalové tkáně    145

myotonometrie    146

N

neurofyziologické metody    47

noha    104

       funkce    177

       klenba    178

O

ortopedické pomůcky    61

P

patelofemorální kompartment    55

                         syndrom    55

periferizace    66

plicní funkce    23

pohybové chování    156

pohybový aparát    200

polyelektromyografické vyšetření    37

posturální aktivita    6

                 odchylka    4

                 syndrom    66

příspěvek na péči    132

R

rehabilitace bolestivého kolene    60

rehabilitačná liečba zlomenín    81

roztroušená mozkomíšní skleróza    137

                   fyzioterapie    137

                   dotazníkové šetření    137

rytmizace organismu    78

S

sclerosis multiplex    159

sdružené pohyby kloubů    13

shiatsu    125

sirovodík    117

slepecká hůl    85

              držení    85

sociální služby    132

sportovní zátěže    200

stabilita prostého stoje    178

stabilizace kloubů    93

stárnutí kosterního svalstva    103

stupně závislosti    133

sulfan    117

svalová koordinace    18

svalové napětí    144

svaly predkolenia    181

syndróm bolestivého ramena    112

T

techniky tlaku    125

Test dle Véleho    71, 178

Thera-Band   36

timing svalů    39

tlakoměrné stélky do bot    105

topánky na vysokom podpätku    181

U

únava    159

uzavřené kinematické řetězce    17

V

válcové a kulové úseče    190

vibrační činky    25

vodní prostředí    35

Vojtova metoda    10, 49

vrcholový sport    144, 201

vývojová kineziologie    6, 42

vzdělání fyzioterapeutů    155

Z

zlomeniny distálneho radia    81

zóna apozice    18


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se