Recenze knihy


Autoři: A. Večeřová-Procházková
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 19, 2012, No. 1, pp. 50.
Kategorie: Recenze knihy

Raudenská J., Javůrková A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Grada Publishing, Praha, 2011, 304 stran.

Přehledná učebnice lékařské psychologie je přínosem pro klinické pracovníky, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacientem, pro studenty, lékaře, další zdravotnické profese, sociální pracovníky i teology.

Kniha je rozdělena do tří oddílů. V Obecné části obsahuje základy teorie lékařské psychologie, pokrývající z velké části pregraduální penzum znalostí. Učebnice jednoznačně preferuje a rozvíjí biopsychosociální přístup k nemocnému, jehož principy jsou podrobně vysvětleny v první kapitole. Druhá kapitola je věnována teorii chování a principům kognitivně–behaviorálního přístupu, pro praxi jsou na tomto místě zdůrazněny změny kognice i chování ve stavu nemoci. Třetí a čtvrtá kapitola prvního oddílu jsou věnovány vysvětlení pojmu psychologický přístup k pacientovi a základům zdravotnické etiky. Autorky jako nezbytnou součást zdravotnické etiky vnímají i péči o sebe a prevenci syndromu vyhoření, které věnují samostatnou podkapitolu. Jednotlivé kapitoly jsou vhodně doplněny ilustrativními kazuistikami komunikačních problémů mezi lékařem a pacientem a nabízejí základní možnosti prevence i případného řešení nedorozumění či konfliktních situací. První část rovněž obsahuje přehledná schémata, umožňující orientaci v popisovaném problému.

Ve druhém oddílu – Speciální části – jsou podrobně rozebrány tři oblasti medicíny, v nichž je aplikace psychologického přístupu snad ještě důležitější než jinde - oblast léčby chronické bolesti, oblast onkologické léčby a oblast dermatologie. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a didakticky uspořádány. Onemocnění jsou popsána, rozebrána podle jednotlivých hledisek biopsychosociálního přístupu a v poslední podkapitole každé oblasti jsou nastíněny možnosti intervencí podle základních psychoterapeutických přístupů. Tyto informace mohou posloužit jednak pro představu ne-psychoterapeutů o tom, jak probíhá psychoterapie podle dané školy, zároveň mají návodnou hodnotu, poskytují představu, kam zacílit konkrétní snažení terapeuta. Podrobně a citlivě je zpracována problematika smrti, umírání a truchlení. V části věnované dermatologickým onemocněním jsou zpracovány přehledy možnosti konkrétních intervencí u obtěžujících onemocnění jako je akne, atopický ekzém, psoriáza atd. Text celého oddílu je rovněž proložen řadou čtivých kazuistik, které zprostředkují přístup k prožívání pacienta či jeho příbuzných v konkrétní situaci.

Třetí oddíl knihy je věnován aplikaci lékařské psychologie v multidisciplinárním pojetí léčby, které podporuje a tuto zásadní myšlenku rozvíjí. V první části oddílu je vysvětlen pojem mutlidisciplinární tým. Klinický psycholog je zde pojímán jako nezbytná součást týmu tvořeného logopedem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, sociálním pracovníkem a psychiatrem, přičemž hlavní náplní práce klinického psychologa je diagnostika psychického stavu a psychoterapie. Ve druhé části oddílu jsou představeny principy programů celostní léčby chronických onemocnění a zvládání chronické bolesti a rovněž jsou představeny konkrétní návrhy programů, včetně časového rozvrhu. Tyto programy vycházejí z kognitivně–behaviorálního přístupu a jsou cíleny především na posílení kompetence pacienta a zvládání nepříjemných stavů a situací spojených se zkušeností chronického onemocnění a bolesti.

Učebnice tak obohacuje současnou odbornou literaturu v mnoha směrech, zejména ilustrativními kazuistikami a konkrétními a praktickými návrhy léčebných intervencí. Součástí knihy jsou rovněž návodné a okamžitě použitelné sebeposuzovací škály i příklady diagnostických otázek (např. při vyšetření zaměřeném na riziko suicidia). Měla by se stát součástí doporučené studijní literatury k oboru a bude obohacením osobní knihovny klinických pracovníků i spolupracujících profesí.

MUDr. Alena Večeřová -Procházková

e-mail: prochazkova.alena@atlas.cz


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se