Recenze knihy


Autoři: A. Večeřová-Procházková
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 19, 2012, No. 1, pp. 50.
Kategorie: Recenze knihy

Raudenská J., Javůrková A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Grada Publishing, Praha, 2011, 304 stran.

Přehledná učebnice lékařské psychologie je přínosem pro klinické pracovníky, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacientem, pro studenty, lékaře, další zdravotnické profese, sociální pracovníky i teology.

Kniha je rozdělena do tří oddílů. V Obecné části obsahuje základy teorie lékařské psychologie, pokrývající z velké části pregraduální penzum znalostí. Učebnice jednoznačně preferuje a rozvíjí biopsychosociální přístup k nemocnému, jehož principy jsou podrobně vysvětleny v první kapitole. Druhá kapitola je věnována teorii chování a principům kognitivně–behaviorálního přístupu, pro praxi jsou na tomto místě zdůrazněny změny kognice i chování ve stavu nemoci. Třetí a čtvrtá kapitola prvního oddílu jsou věnovány vysvětlení pojmu psychologický přístup k pacientovi a základům zdravotnické etiky. Autorky jako nezbytnou součást zdravotnické etiky vnímají i péči o sebe a prevenci syndromu vyhoření, které věnují samostatnou podkapitolu. Jednotlivé kapitoly jsou vhodně doplněny ilustrativními kazuistikami komunikačních problémů mezi lékařem a pacientem a nabízejí základní možnosti prevence i případného řešení nedorozumění či konfliktních situací. První část rovněž obsahuje přehledná schémata, umožňující orientaci v popisovaném problému.

Ve druhém oddílu – Speciální části – jsou podrobně rozebrány tři oblasti medicíny, v nichž je aplikace psychologického přístupu snad ještě důležitější než jinde - oblast léčby chronické bolesti, oblast onkologické léčby a oblast dermatologie. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a didakticky uspořádány. Onemocnění jsou popsána, rozebrána podle jednotlivých hledisek biopsychosociálního přístupu a v poslední podkapitole každé oblasti jsou nastíněny možnosti intervencí podle základních psychoterapeutických přístupů. Tyto informace mohou posloužit jednak pro představu ne-psychoterapeutů o tom, jak probíhá psychoterapie podle dané školy, zároveň mají návodnou hodnotu, poskytují představu, kam zacílit konkrétní snažení terapeuta. Podrobně a citlivě je zpracována problematika smrti, umírání a truchlení. V části věnované dermatologickým onemocněním jsou zpracovány přehledy možnosti konkrétních intervencí u obtěžujících onemocnění jako je akne, atopický ekzém, psoriáza atd. Text celého oddílu je rovněž proložen řadou čtivých kazuistik, které zprostředkují přístup k prožívání pacienta či jeho příbuzných v konkrétní situaci.

Třetí oddíl knihy je věnován aplikaci lékařské psychologie v multidisciplinárním pojetí léčby, které podporuje a tuto zásadní myšlenku rozvíjí. V první části oddílu je vysvětlen pojem mutlidisciplinární tým. Klinický psycholog je zde pojímán jako nezbytná součást týmu tvořeného logopedem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, sociálním pracovníkem a psychiatrem, přičemž hlavní náplní práce klinického psychologa je diagnostika psychického stavu a psychoterapie. Ve druhé části oddílu jsou představeny principy programů celostní léčby chronických onemocnění a zvládání chronické bolesti a rovněž jsou představeny konkrétní návrhy programů, včetně časového rozvrhu. Tyto programy vycházejí z kognitivně–behaviorálního přístupu a jsou cíleny především na posílení kompetence pacienta a zvládání nepříjemných stavů a situací spojených se zkušeností chronického onemocnění a bolesti.

Učebnice tak obohacuje současnou odbornou literaturu v mnoha směrech, zejména ilustrativními kazuistikami a konkrétními a praktickými návrhy léčebných intervencí. Součástí knihy jsou rovněž návodné a okamžitě použitelné sebeposuzovací škály i příklady diagnostických otázek (např. při vyšetření zaměřeném na riziko suicidia). Měla by se stát součástí doporučené studijní literatury k oboru a bude obohacením osobní knihovny klinických pracovníků i spolupracujících profesí.

MUDr. Alena Večeřová -Procházková

e-mail: prochazkova.alena@atlas.cz


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se