RAMENNÍ PLETENEC Z POHLEDU KLASICKÉBIOMECHANIKY


Shoulder Girdle fromthe Standpoint of Classical Biomechanics

The combination of motions in shoulder girdle is characterized by great complexity and variability ofsolutions, which may reach final position of a selected segment. That is why locomotion of in greatrange is possible, but there are simultaneously requirements for maintaining stability in the givenjoint. Biomechanics is one of the groups of scientific disciplines, which enable description of theseevents, their course and possible consequences.The authors present an attempt to summarize basicbiomechanic events, which are related to the motions in individual joints of shoulder girdle and tothe action of forces, which are decisive for these movements.

Key words:
shoulder girdle, biomechanics, motion,muscle force


Autoři: M. Janura 1;  M. Mikova 2;  A. Krobot 2;  E. Janurová 3
Působiště autorů: Katedra biomechaniky a technické kybernetiky, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc 2Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc 3Institut fyziky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2004, No. 1, pp. 33-39.
Kategorie: Články

Souhrn

Kombinace pohybů v ramenním pletenci se vyznačuje velkou složitostí a variabilitou řešení, kterýmilze dosáhnout finální polohu vybraného segmentu. V důsledku toho je možné realizovat pohybvelkého rozsahu, zároveň však narůstají požadavky na udržení stability v daném kloubu. Biomechanikaje jednou ze skupiny vědních disciplín, které umožňují popsat příčiny těchto jevů, průběhvlastních dějů i možné následky. V tomto článku jsme se pokusili o shromáždění základních biomechanickýchúdajů, které se vztahují k pohybům v jednotlivých kloubech ramenního pletence a k působenísil, které jsou pro tyto pohyby určující.

Klíčová slova:
ramenní pletenec, biomechanika, pohyb, svalová síla

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se