NESTANDARDNÍ LÉČBA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI(Kazuistika)


Non - standard Treatment of Clavicle Fracture

The fracture of clavicle is one of the most frequent fractures in general, although it is considered –rightly – a benign fracture. Defective healing of these fractures occurs in 0.1% to 15%. The usuallyconsidered factors of unfavorable healing include, in addition to primary open reposition and internalfixation, also interposition of soft tissues, inadequate primary immobilization, re-frectures and openfractures.Clavicle plays an important role in stabilization of shoulder girdle and unhealed clavicle rarely remainswithout symptoms. Difficulties are caused by pains in the area of pseudoarthrosis, less functionalshoulder girdle, but also compression of branchial plexus and vascular structures, which areintimately conected with the pseudoarhrosis. The defect is mostly treated by surgical intervention ofreconstruction of salvage character. Resection operations are not recommended.The case report describes accidental injury is a young woman, who developed a pseudoarthrosisafter usual conservative treatment and was subsequently treated by early resection of clavicle. Thereconstruction treated is described including complications, which developed. The X-ray documentationand clinical photographs demonstrate the course of treatment and good functional result withrestored original length of the clavicle.

Key words:
clavicle, fracture


Autoři: Z. Košťál
Působiště autorů: Oddělení pro ortopedii a traumatologii pohybového systému, Okresní nemocnice Vsetín
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2004, No. 1, pp. 40-44.
Kategorie: Články

Souhrn

Zlomenina klíční kosti je jednou z nejčastějších zlomenin vůbec, ale celkem oprávněně se považujeza benigní úraz.K poruchám hojení těchto zlomenin dochází v 0,1%až 15%.K obvykle uvažovanýmfaktorům nepříznivého hojení patří kromě primární otevřené repozice a vnitřní fixace také interpoziceměkkých tkání, neadekvátní primární imobilizace, refraktury a otevřené zlomeniny.Klíční kost má významnou úlohu ve stabilizaci ramenního pletence, a proto její nezhojení je zřídkaasymptomatické. Potíže přináší bolest v místě pakloubu, méně funkční ramenní pletenec, ale takékomprese brachiálního plexu a cévních struktur, které s pakloubem intimně souvisejí.Možnosti léčbyjsou většinou chirurgické, a to rekonstrukční nebo záchranné. Resekční operace se recentněnedoporučují.V předkládané kazuistice je popsána úrazová historie mladé ženy, u níž vznikl pakloub po obvyklékonzervativní léčbě a byl léčen časnou resekcí klíčku.Je popsán postup rekonstrukční terapie, včetněvzniklých komplikací. Na RTG dokumentaci i klinických fotografiích je demonstrován postup léčbyi dobrý funkční výsledek s obnovením původní délky klíční kosti.

Klíčová slova:
klavikula, fraktura

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se