SVALOVÉ OSLABENÍ U RADIKULÁRNÍHO SYNDROMU A PORUCHY STABILITY


Muscular Weakening in Radicular Syndrome and Impaired Stability

In patients with radicular syndrome L5 we observe sometimes impaired stability in a standing position and when walking, associated with weakening of the abductors of the hip joint and ventrolateral musculature of the leg. In a group of 44 patients with radicular irritational disappearance syndrome L5 the author evaluated optically standing on one leg, evaluating the postural disorder of the pelvis, intensity of oscillations of the trunk and level of the balancing pronation-supination movements of the leg. These symptoms can be used according to our experience when evaluating the process of regeneration of th nerve root as their intensity changes typically as the strenght of the affected muscle groups is restored. During progressing regeneration of the nerve root, the function of abductors of the hip joint (stability of pelvis) improves as well as the quality compensating pronation-suponation movements of the foot and therefore the intensity of oscillations of the trunk when standing on the affected lower extremity is slowly restored to a physiological level. The paper draws attention to important functional associations and emphasizes factors which have to be taken finto consideration during interpretation of the mentioned findings.

Key words:
impaired stability, radicular syndrome L5, abductors ot the hip joint, ventrolateral musculature ot the leg, oscillations ot the trunk, postural pelvis disorders, pronationsupination movements ot the leg


Autoři: O. Horáček
Působiště autorů: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace, Praha 5 - Motol ;  Přednosta: doc. PaedDr. Pavel Kolář
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2002, No. 2, pp. 52-55.
Kategorie: Články

Souhrn

U pacientů s radikulárními syndromy L5 pozorujeme někdy poruchy stability ve stoje a při chůzi, které souvisejí s oslabením abduktorů kyčelního kloubu a ventrolaterálního svalstva bérce. Ve skupině 44 pacientů s radikulárním iritačně zánikovým syndromem L5 jsme vizuálně hodnotili stoj na jedné DK, posuzovali posturální poruchy pánve, intenzitu trupových oscilací a úroveň vyrovnávacích pronačně supinačních pohybů nohy. Tyto příznaky lze dle našich zkušeností použít při hodnocení procesu regenerace nervového kořene, jelikož jejich intenzita se typicky mění tak, jak se upravuje síla postižených svalových skupin. Při postupující regeneraci nervového kořene se zlepšuje funkce abduktorů kyčelního kloubu (stabilita pánve) i kvalita vyrovnávacích pronačně supinačních pohybů nohy a v důsledku toho se intenzita trupových oscilací při stojí na postižené DK pozvolna vrací na fyziologickou úroveň. Příspěvek upozorňuje na důležité funkční souvislosti a zdůrazňuje faktory, které je třeba při interpretaci uvedených nálezů brát v úvahu.

Klíčová slova:
poruchy stability, radikulární syndrom L5, abduktory kyčelního kloubu, ventrolaterální svalstvo bérce, trupové oscilace, posturální poruchy pánve, pronačně supinační pohyby nohy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se