ZKRÁCENÝ M. COCCYGEUS MĚNÍ POSTAVENÍKŘÍŽOVÉ KOSTI A ZPŮSOBUJE ASYMETRICKOUFUNKCI KŘÍŽOKYČELNÍCH KLOUBŮ


A S h o r t e n e d M . C o c c y g e u s C h a n g e s t h e P o s i t i o n o f t h e S a c r a l B o n ea n d C a u s e s a n A s y m m e t r i c a l F u n c t i o n o f t h e S a c r o - i l i a c J o i n t s

In 25 patients of both sexes who suffered from coccygeal syndrome the authors examined thefunction of sacro-iliac joints in all directions before and after traction of the muscles of the pelvic floorper rectum. The results of this clinical study and comparison with results of previous objectivatingstudies using the optic method of shadow moiré revealed that dextrolateral traction of the musclesof the pelvic floor alters the position of the sacral bone which is drawn in caudal direction against theiliac bones, its lower end is drawn to the right side, its upper end is as a compensation shifted to theleft side and rotation round the vertical axis occurs and the right margin of the bone is in a moreventral position than the left margin.

Key words:
pelvic floor muscles, m. coccygeus, coccygeal syndrome, dysfunction of thesacro-iliac joint, position of the sacral bone


Autoři: M. Tichý;  F. Ťupa
Působiště autorů: MONADA, s. r. o., Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Praha 11 – Opatovprimář: MUDr. Jiří Marek
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 4, pp. 135-137.
Kategorie: Články

Souhrn

U 25 pacientů obou pohlaví, kteří trpí kostrčovým syndromem, jsme vyšetřovali funkci křížokyčelníchkloubů všemi směry před a po protažení svalů pánevního dna per rectum. Výsledky této klinickéstudie a jejich porovnání s výsledky našich předchozích objektivizačních studií pom ocí optickémetody stínového moiré ukázaly, že pravostranný tah svalů pánevního dna mění postavení křížovékosti, která je celá tažena kaudálním směrem oproti kostem kyčelním, její dolní konec je přetahovánna pravou stranu, její horní konec se kompenzačně posunuje na stranu levou a dochází k její rotacikolem svislé osy tak, že pravý okraj kosti leží ventrálněji než okraj levý.

Klíčová slova:
svaly pánevního dna, m. coccygeus, kostrčový syndrom, dysfunkcekřížokyčelního kloubu, poloha křížové kosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se