PORUCHY MOTILITY JÍCNU PŘI VERTEBROPATIÍCH


I m p a i r e d O e s o p h a g e a l M o t i l i t y i n V e r t e b r o p a t h i e s

The authors investigated a group of 43 patients with disorders of the cervical spine.Dynamic scintigraphy revealed a significant prolongation of the passage (MTT) of 10 ml radionuclide labelled water through the oesophagus as compared with a control group. In subjects treated by acupuncture significant reduction of MTT was recorded as compared with patients with placebo application of needles. In patients treated by manipulative therapy regression of complaints was associated also with a significant reduction of MTT. Dynamic scintigraphy makes it possible to verify functional affections of the oesophagus in patients with vertebrogenic complaints and to monitor the success of treatment.

Key words:
oesophagus dysmotility, manipulative therapy, acupuncture, vertebrovisceral relations, oesophageal transit scintingraphy


Autoři: A.hep 1;  E.vaňásková 3;  J.prášek 2;  J.vižďa 4;  V.tošnerová 3;  L.ondroušek 1;  J.dolina 1;  P.dítě 1
Působiště autorů: III. interní klinika FN Brno-Bohunice přednosta: prof. MUDr. P. Dítě, DrSc. 2 Radiologická klinika FN Brno-Bohunice přednosta: prof. MUDr. K. Benda, DrSc. 3 Rehabilitační klinika FN Hradec Králové přednosta: MUDr. V. Tošnerová, CSc. 4 Oddělení nukleární m 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1998, No. 4, pp. 131-134.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy pohybového systému mohou vyvolávat funkční obtíže vnitřních orgánů. Jejich symptomy mohou být subjektivně neodlišitelné od organického onemocnění. Léčebně je lze ovlivnit manipu- lační a reflexní terapií. Autoři sledovali soubor 43 nemocných s polykacími poruchami a vertebro- genními obtížemi cervikální oblasti. Pomocí dynamické scintigrafie jícnu prokázali signifikantní prodloužení průchodu 10 ml značené vody jícnem (Mean Transit Time, MTT) ve srovnání s kontrolní skupinou 37 zdravých osob. U osob léčených akupunkturou došlo k signifikantnímu zkrácení MTT ve srovnání s nemocnými, u nichž bylo použito placebo aplikace jehel. U skupiny nemocných léčených mobilizačními technikami a manipulační léčbou měkkých tkání se s ústupem klinických obtíží dostavilo i statisticky významné zkrácení MTT na rozdíl od nemocných bez klinického zlepšení, u nichž se MTT signifikantně nelišil od vstupních hodnot. Dynamická scintigrafie umožňuje verifiko- vat funkční postižení jícnu u pacientů s vertebrogenními obtížemi a je vhodná pro monitorování úspěšnosti léčby.

Klíčová slova:
dysmotilita jícnu, manipulační léčba, vertebroviscerální vztahy, dynamic- ká scintigrafie jícnu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se