Principles of nutrition in geriatric patients in palliative cancer care programme


Authors: L. Slováček;  MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.;  S. Filip
Authors‘ workplace: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové 1;  Ambulance paliativní onkologické péče KOC FN Hradec Králové 2;  Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové 3
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 29-32
Category: Original Article/Study

Overview

In the Czech Republic every year die from malignant neoplasm causes more than 27 000 people. It is known that the average age of the Czech population and thus extending the overall incidence of cancer continues to rise. These data clearly indicate the need for realistic and affordable quality palliative cancer care, particularly for elderly patients at a time when possibilities for cancer treatment hospital exhausted. Palliative cancer care is an active treatment and nursing interventions whose main aim is to ensure the best possible level of quality of life for cancer patients including the patient‘s family members. The fundamental importance of palliative cancer care, treatment of symptoms resulting from hospital instable progression of cancer and previous cancer treatment. Among the most important are the treatment of cancer pain and nutritional interventions. The authors of the article dealing with nutritional intervention in geriatric oncology patients in palliative cancer care programme.

Key words:
nutrition – palliative cancer care – geriatric oncology


Sources

Dušek, L., Mužík, J., Gelnarová, E., Fínek, J., Vyzula, R., Abrahámová, J:Cancer Incidence and Mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2010: 23(5): 311–324.

Slováček, L., Filip, S., Priester, P., Kopecký, J., Slánská, I., Švecová, D., Petera, J.: Výživa nemocných v programu paliativní onkologické péče.In: Jurašková, B.: Aktivní přístup v péči o seniory – budoucnost geriatrie a gerontologie. Hradec Králové: Geronto-metabolická klinika FN a LF UK 2010: 35.

Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L., Kačerovský, J.: Možnosti paliativní léčby u nemocných v terminálním stadiu maligního onemocnění z pohledu internisty. Prakt Lék. 2003; 83(12): 711–714.

Slováček, L., Slováčková, B.: Příspěvek k paliativní léčbě onkologických nemocných. Voj Zdrav Listy 2003; 72(1): 1–4.

Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L.: Kvalita života onkologických nemocných – definice, koncepce, možnosti měření. Klin Onkol 2006; 19(3): 163–166.

Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M.: Kvalita života onkologických nemocných: koncepční model, možnosti měření. Voj Zdrav Listy 2005; 74(5–6): 180–182.

Slováček, L., Filip, S., Šimková, M., Priester, P., Slánská, I., Švecová, D., Kopecký, J.: Ambulance paliativní onkologické péče – její funkce a zařazení v systému poskytování zdravotní péče na regionální úrovni. Paliat. Med. Lieč. Boles., Supl. 2010: 3(S3): 16–18.

Slováček, L., Filip, S., Šimková, M., Priester, P., Slánská, I., Švecová, D., Kopecký, J.: Ambulance paliativní onkologické péče, funkce a zařazení do systému poskytování zdravotní péče v regionu. In: Ulrychová, H., Vašátková, I.: Sborník přednášek XVI. Královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Nucleus 2010: 49–50.

Slováček, L., Filip, S.: Péče o pacienta v terminálním stavu na onkologickém oddělení. In: Vyzula, R.: Edukační sborník XXXIV. Brno: BOD 2010; 195–196.

Filip, S., Slováček, L., Švecová, D., Šimková, M., Priester, P., Slánská, I., Kopecký, J., Lukešová, Š., Štuková, R., Svobodová, J.: Indikátory kvality poskytování paliativní péče na různých úrovních poskytování zdravotní péče. In: Ulrychová, H., Vašátková, I.: Sborník přednášek XVI. Královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Nucleus 2010: 48–49.

Filip, S., Slováček, L., Švecová, D., Šimková, M., Priester, P., Slánská, I., Kopecký, J., Lukešová, Š., Štuková, R., Svobodová, J.: Indikátory kvality poskytování paliativní onkologické péče na různých úrovních poskytované zdravotní péče – Centrum Paliativní onkologické péče v regionu. Paliat. Med. Lieč. Boles., Supl. 2010; 3(S3): 18–19.

Švecová, D., Šimková, M., Priester, P., Slánská, I., Slováček, L., Filip S.: Zařazení a funkce edukační sestry v rámci poskytování paliativní onkologické péče, otázky a problémy (kasuistika). Paliat. Med. Lieč. Boles., Supl. 2010; 3(S3): 23–24.

Sláma, O., Novák, J.: Kde a jak v České republice umírají onkologičtí pacienti? Několik poznámek o potřebě a dostupnosti paliativní péče. Klin Onkol 2008; 21(4): 178–179.

Fearon, K. C.: Cancer cachexia: developing multimodal therapy for a multidimensional problem. Eur J Cancer 2008; 44: 1124–1132.

Palesty, J., Dudrick, S.: What have we learned about cachexia in gastrointestinal cancer? Dig Dis. 2003; 21: 198–213.

Ottery, F. D.: Cancer cachexia: prevention, early diagnosis and management. Cancer Pract. 1994; 2: 123–131.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×