Geriatrics and Gerontology - Issue /2019

Editorial

97
Editorial

99
Influence of reminiscence therapy on health condition and quality of life of seniors in long-term hospital care - preliminary results

Mgr. Kvetoslava Hošková, PhDr. PhD. Hana Janečková, Mgr. Jelena Skibová

107
Geriatric scales and rehabilitation after proximal femur fractures.

MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D., MUDr. Dávid Fekete, MUDr. Ivo Bureš

112
Scale for measuring apathy in people in retirement homes

prof. MUDr. Ladislav Volicer, CSc., Marie Báňová, Simona Bagarová

115
Virtual reality as a way of keeping seniors activ in retirement homes.

Mgr. Věra Suchomelová, Th. D. D, Mgr. Karolína Diallo, Ph. D. D

119
Economic analyses of long-term care in the Czech Republic

P. Fiala


125
Selected tools for evaluation of geriatric fragility

Mgr. Jitka Doležalová, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

130
Principles of Montessori approach in the care of persons with dementia

Mgr. Alžběta Bártová


134
Dopis vnoučeti jako začátek dialogu

Mgr. Judita Matyášová

138
Potřeby starších křehkých lidí v nemocniční péči v kontextu modelu podpůrné péče – recenze publikované integrativní přehledové studie

Mgr. Hana Bláhová, Mba Mba

141
Nodl M. Středověk v nás
Vydalo: Argo 2015

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

142
Setkání českých a evropských geriatrů

PhDr. Jana Jílková

143
EUGMS: otevřené dveře k evropské spolupráci

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

144
Podpetřínská tradice mladých pokračuje

MUDr. Zuzana Šnajdrová, MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account