Social relationships in old age


Authors: A. Pokorná;  R. Blažková
Authors‘ workplace: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 24-28
Category: Original Article/Study

Overview

The article is focused on the social relationships of elderly people during the old age and determiners which are in relation to social relationship of old people living in the nursing homes and in natural home enviroment. There is evaluated meaning of the family, missing kind of support and some of specific needs of seniors. There are investigated important determiners of loneliness and the influence of loneliness on the valuableness of growing old. The survey is focused on the analysis and comparison of the results data from questionnaire anonymous inquiry among the elderly from nursing homes and natural home services. The outcomes of the survey showed the diference between the social relationship assesment and evaluation from the senior´s perspective in relation to the place of living.

Key words:
Ageing – old age – social relationship – family in old age – support during the old age – loneliness


Sources

1. Kalvach, Z., Onderková, A.: Stáří. Pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha: Galén 2006: 9.

2. Topinková, E., Neuwirth, J.: Geriatrie pro praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 1995; 17.

3. Topinková, E.: Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén 2005: 18.

4. Pichaud, C., Thareauová, I.: Soužití se staršími lidmi. 1. vyd. Praha: Portál 1998: 77.

5. Tošnerová, T.: Vysoký věk a osamělost. Florence 2006: 2: 53.

6. Rheinwaldová, E.: Novodobá péče o seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 1999: 10.

7. Sýkorová, D.: Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství 2007: 166.

8. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. 1. vyd. Praha: Karolinum 2007: 415.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×