Assessment of educational need at women in osteoporosis prevention


Authors: B. Trojanová
Authors‘ workplace: Katedra porodní asistence LF MU, Brno ;  Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 10-13
Category: Original Article/Study

Overview

Osteoporosis is one of the most serious metabolic illnesses of the skeleton, involving a rising number of osteoporotic fractures, a rising economic burden for treatment of the disease and complications and, not least, an increase of suffering for many people. Non-pharmacological prevention of primary osteoporosis is possible and can be very effective. A precondition for preventive behaviour is good awareness, something which is a fundamental determiner for conscious compliance with the principles of a healthy lifestyle and so also of preventive behaviour. The main aim of this thesis was to answer the question: what knowledge do women of various ages have on osteoporosis, and what influence does the type of the school some are currently attending have on this?

Key words:
osteoporosis – non-pharmacological preventiv – knowledge – educational needs


Sources

1. Anderson, K., Chad, A.: Osteoporosis knowledge, beliefs, and practices among adolescent females. Journ Adolesc Health 2005; 36: 305–312.

2. Broulík, P.: Výživa a její vztah ke kostnímu metabolismu. Interní medicína pro praxi 2009; 11(3): 111–114.

3. Csémy, L., Krch, F.: Životní styl a zdraví českých školáků. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum 2005: 43.

4. Fraňková, S., Dvořáková-Janů, V.: Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Karolinum 2003: 54.

5. Hrubá, D., Fiala, J., Nebeská, V., Soška, V.: Ženy obtížněji zanechávají kouření: je to vlivem pohlavních hormonů? Hygiena 2010; 55(1): 25–27.

6. Liptáková, K., Botíková, A.: Znalosti studentů o prevenci osteoporózy. Sestra [online]. 2011 [vid. 10. dubna 2011], (2). Dostupné z: www.zdn.cz/clanek/sestra/znalosti-studentu-o-prevenci-osteoporozy-458221

7. Matějovská Kubešová, H.: Problematika vitaminu D ve stáří. In: Jurašková, B. (ed.): Aktivní přístup v péči o seniory – budoucnost geriatrie a gerontologie: 16. celostátní gerontologický kongres, Hradec Králové,3. 12. 2010. Hradec Králové: K REPRO: 37.

8. Poslušná, K.: Rizikové faktory osteoporózy – znalosti a chování u dospívajících dívek. Brno 2007. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.

9. Šumník, Z.: Růst a vývoj kostí v dětském věku. In: Lebl, J., Zapletalová, J. et al.: Dětská endokrinologie. Praha: Galén 2004: 133.

10. Trojanová, B.: Nefarmakologická prevence osteoporózy. In: Vyskočil V.,(ed.): Sekundární osteoporóza. 1. vyd. Plzeň: DELEX 2008: 87.

11. Vyskočil, V.: Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu. 1. vyd. Praha: Galén 2009: 181.

12. Zhao, L.: Relationship of Obesity with Osteoporosis. Journ Clin Endocr 2007; 92(5): 1642.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account