Legal liability for damage, caused to patient in health care facility, according to civil law


Authors: D. Bruthansová;  V. Jeřábková
Authors‘ workplace: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 43-47
Category: Review Article

Overview

Liability for damage caused to patient when providing him with health care in health care facilities is becoming very actual legal problem. Patients and their relatives are suing health care facilities for financial compensations in rapidly increasing numbers – as for number of cases, as for indemnities demanded. Health care facilities in due time learn how to cope with the problem, but quite often they still commit unnecessary mistakes: by underestimating how serious might be the case, by presenting insufficient evidence at the court or by concluding disadvantageous or underrated liability insurance contracts with insurance companies.

Key words:
health care – responsibility – liability insurance – damage to health – tort litigation – proofs – experts’ opinion


Sources

1. Brejcha, A.: Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Praha: Codex Bohemiae 2000: 25–26.

2. Bruthansová, D., Červenková, A., Jeřábková, V.: Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. Fórum sociální politiky; 2009(1): 3–5.

3. Bruthansová, D.: Právní odpovědnost lékaře. In: Klener P. et al.: Propedeutika ve vnitřním lékařství. Praha: Galén 2009: 182–193.

4. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR CPJ161/79 [R 1 / 1981 civ. ], Č. 1 1981 Sb. rozh., s. 2, 4, 15.

5. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (v platném znění), § 21.

6. Zákon č. 372/2011., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách (v platném znění) § 45 odst. 2 písm. n).

7. Bruthansová, D., Červenková, A., Jeřábková, V.: Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Praha VÚPSV 2008: 56.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×