Aspects of compliance


Authors: R. Knezović;  R. Ralbovská
Authors‘ workplace: Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Bratislava 1;  Katedra lékařských a humanitních oborů FBMI, ČVUT, Praha 2
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 40-42
Category: Review Article

Overview

Communication is prerequisite for succesfull therapy and also for compliance with the seniors. Communication, however, does not take place only directly with seniors, but also with his relatives, or supporting people. It is therefore important to improve communication among healthcare providers to prevent non-compliance in the elderly. In geriatrics can compliance be distinguished to non-farmacological, farmacological, ambulance, constitutional and a specific phenomenon is also social compliance. Importance is also attached to the communication with other workers involved in providing healthcare for seniors.

Key words:
Compliance – communication – senior – healthcare provider


Sources

1. Matulník, J., Imrichovičová, M., Brukkerová, D.: Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby. SSS SAV l999: 21–28.

2. Svetová zdravotnícka organizácia – Európska úradovňa: Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Kodaň: Zdravie pre všetkých – Euro 5 1999: 14–16.

3. Knezović, R., Ralbovská, R.: Komunikace pro pomáhající profese. Praha: EVC 2009: 7.

4. Pease, A., Pease, B.: Veľká kniha reči tela. Ikar, Bratislava 2006; 54.

5. Ralbovská, R.: Multikulturní přístup pro pomáhající profese. Praha: EVC 2010: 7.

6. Ones, B. K.: Changing theory and practice: trends in methods, strategies and settings in health educatoin. Health Education Journal, 52(3), 126–139.

7. Brukkerová, D.: Sociológia zdravia a choroby. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2005: 25.

8. Gajdošík, J., Brukkerová, D., Krišk,a M, Svoreňová, A.: Zodpovedajú predstavy lekárov o dodržiavaní liečebného režimu pacientmi skutočnosti? Praktický lékař 2007; 87(8).

9. Gajdošík, J., Brukkerová, D.: Projekt zisťovania údajov o spokojnosti lekárov s výkonom povolania. Medicínsky Monitor; 2003(3): 21–22.

10. Ralbovská, R., Knezović, R.: Komunikace pro pomáhající profese 2. Praha: EVC 2010: 67.

11. Caforio, A.: A Learner´s dictionary of English. 3. vyd. Bratislava: Príroda 2002: 80.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×