Obinutuzumab v konsolidaci u pacientů s CLL po dosažení terapeutické odpovědi – studie GALACTIC

18. 4. 2018

Může obinutuzumab podaný jako konsolidace u pacientů s chronickou lymfocytovou leukémií (CLL), kteří dosáhli dobré odpovědi na předchozí terapii, prodloužit dobu přežití bez progrese? Na tuto otázku se zaměřila mimo jiné studie GALACTIC.

CLL – remise a význam MRD

CLL je nejčastějším typem leukémie dospělých. Předchozí výzkumy ukázaly, že dosažení negativity minimální reziduální nemoci (MRD) u CLL je nezávislým prediktorem přežití, a to i při různých léčebných přístupech. Toto zjištění nepřímo naznačuje, že hloubka remise může být důležitější než typ léčby použitý k dosažení remise.

Role obinutuzumabu v ovlivnění MRD

Obinutuzumab (GA-101) je nová monoklonální protilátka, u které bylo prokázáno, že má větší účinek u CLL než dříve používané anti-CD20 protilátky. K dispozici jsou data o dosažení MRD negativity při léčbě obinutuzumabem u progresivní CLL.

Design studie GALACTIC

GALACTIC (GA101 Monoclonal Antibody as Consolidation Therapy in CLL) je multicentrická randomizovaná studie fáze II/III kontrolovaná paralelními studiemi. Je určená pro dospělé pacienty s CLL, u kterých byla dokumentovaná odpověď na chemoterapii. Pacienti s pozitivní MRD jsou randomizovaní k podání konsolidace s obinutuzumabem nebo k nepodání další léčby (standardní postup). Konsolidační fáze trvá zhruba 3 měsíce. Pacienti s MRD negativitou při vstupu do studie budou pečlivě sledováni, ale nejsou randomizovaní.

Základním cílem studie je odpovědět na otázku, zda obinutuzumab podaný v období 3–24 měsíců po zaznamenání dobré odpovědi na předchozí léčbu CLL prodlouží čas, ve kterém jsou pacienti bez progrese nemoci.

Ve fázi II studie jsou posuzovány bezpečnost a krátkodobý účinek. Primárním cílem je míra dosažení MRD negativity ve dvou předem definovaných bodech a dále hodnocení bezpečnosti léčby obinutuzumabem v rámci konsolidace.

Primárním cílem fáze III je porovnat konsolidační léčbu obinutuzumabem oproti pouze sledovaným pacientům s ohledem na parametr přežití bez progrese (PFS) u účastníků, kteří odpověděli na předchozí léčbu s dosažením kompletní remise nebo dobré částečné remise s nízkou hladinou MRD.

Obr. 4.: Design studie

V rámci studie je naplánováno zařadit 188 probandů (94 v každém rameni), a to v rámci 40 center ve Spojeném království.

(eza)

Zdroj: Oughton J. B., Collett L., Howard D. R. et al. GA101 (obinutuzumab) monocLonal Antibody as Consolidation Therapy In CLL (GALACTIC) trial: study protocol for a phase II/III randomised controlled trial. Trials 2017; 18 (1): 353, doi: 10.1186/s13063-017-2107-0.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se