Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární onemocnění: kam dál?

6. 4. 2018

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou u pacientů s diabetem 2. typu (DM2) hlavní příčinou úmrtí. Ovlivnění kardiovaskulárního rizika změnami životního stylu a farmakologickou terapií je proto zásadní. Souhrnný článek uveřejněný v časopisu Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity se kromě klasických kardiovaskulárních rizikových faktorů věnuje i vlivu nově zjištěných rizikových faktorů, mezi něž patří poruchy spánku, socioekonomický status a působení chronického stresu.

Inzerce

Klasické kardiovaskulární rizikové faktory

Hypertenze

V roce 2013 došlo v doporučeních American Diabetes Association (ADA) ke změně doporučené cílové hodnoty systolického krevního tlaku na < 140 mmHg z dřívějších < 130 mmHg. Z nových studií totiž vyplývá, že nejvýhodnější je pro pacienty cílová hladina 130–139/80–89 mmHg a další snižování již nevede k signifikantnímu zlepšení kardiovaskulárních výsledků.

Glykémie

Hladina glykémie i léky používané k jejímu snižování kardiovaskulární riziko pacientů s DM2 ovlivňují. Data z dostupných studií ovšem naznačují, že intenzivní kontrola glykémie má v redukci kardiovaskulárního rizika jen omezený vliv a velmi nízké hladiny HbA1c nevedou k odpovídající prevenci s diabetem spojených kardiovaskulárních událostí.

Velmi dobré výsledky ve studiích vykazuje terapie metforminem – při léčbě dochází k redukci makrovaskulárních komplikací a 26% redukci úmrtí z kardiovaskulární příčiny. Jedná se o jediné perorální hypolipidemikum, které má na kardiovaskulární rizikové faktory příznivý vliv, a přitom nezvyšuje riziko srdečního selhání.

Obezita

Obezita je výrazným kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Změny životního stylu (dieta chudá na kalorie a pravidelné cvičení) zlepšují individuální kardiovaskulární rizikové faktory, ale nesnižují dlouhodobou míru výskytu KV událostí. Bariatrická operace naproti tomu pomáhá v redukci KV rizikových faktorů i dlouhodobého výskytu KV událostí.

Kouření

Kouření i nadále zůstává důležitým kardiovaskulárním rizikovým faktorem. U pacientů s DM2 vede k signifikantně vyšší mortalitě celkové i z kardiovaskulárních příčin, častější ischemické chorobě srdeční, cévní mozkové příhodě i infarktu myokardu. Zanechání kouření pozitivně ovlivňuje KV riziko, ačkoliv není zcela jasné, jakou váhu má v této souvislosti současný nárůst hmotnosti, který je obvykle se zanecháním kouření spojen.

Nové rizikové faktory

Nedostatek spánku, špatná spánková kvalita a obstrukční plicní apnoe vedou k vyššímu výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Jaký vliv by ale na KV riziko měla léčba těchto poruch spánku, je nyní těžké odhadnout. Nezávislý a výrazný vliv na zvýšené kardiovaskulární riziko má i zhoršený socioekonomický status pacienta a přítomnost dlouhodobého stresu či deprese. Všechny tyto jevy se podílejí na aktivaci určitých drah neuroendokrinního a imunitního systému − tato aktivace může v kontextu DM2 zvyšovat KV riziko.

Závěr

Kardiovaskulární onemocnění mají u pacientů s DM2 multifaktoriální příčinu a vyžadují multidisciplinární přístup ke snížení jejich výskytu. V roce 2010 splňovalo kritéria ADA pro systolický krevní tlak, LDL cholesterol a hladinu HbA1c pouze 24 % pacientů s DM2, v roce 2000 to bylo dokonce jen 7,3 %. I přes pokroky v diagnostice i léčbě DM2 tedy stále tři čtvrtiny pacientů nejsou dostatečně účinně léčeny. V redukci kardiovaskulárního rizika jsou u jednotlivých pacientů nutné změny životního stylu, farmakoterapie i chirurgické intervence, to vše podpořené programy na úrovni celkové populace.

(epa)

Zdroj: Joseph J. J., Golden S. H. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: what next? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2014; 21 (2): 109–120, doi: 10.1097/MED.0000000000000044.

Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Chronické srdeční selhání
Autoři: MUDr. Markéta Hegarová

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se