Analysis of quarterly occurrence of selected types of congenital malformations in the Czech Republic in 1994–2008


Authors: A. Šípek 1,2,3;  V. Gregor 1,3;  J. Horáček 1,4;  P. Langammer 5
Authors‘ workplace: Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Primář: MUDr. Vladimír Gregor 1;  Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, Praha Děkan: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 2;  Sanatorium Pronatal s. r. o., Praha Odborný vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. 3;  Gennet, Praha Vedoucí: MUDr. David Stejskal 4;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha Ředitelka: Mgr. Vlasta Mazánková 5
Published in: Prakt. Lék. 2009; 89(8): 432-439
Category: In diferent

Overview

Paper presents an analysis of quarterly occurrence of selected types of congenital malformations in the Czech Republic in 1994–2008. For this purpose, mean incidences (per 10 000 live births) of 11 selected types of congenital malformations from partial periods 1974–1989 and 1990–2003 were calculated and compared to the incidences in each quarter from the period under the study 1994–2008. Observed/expected rates for each type of malformation and each particular quarter were determined. During quarterly surveillance of malformation incidences, no changes supporting an important increase of a teratogenic potential in the Czech Republic were revealed. On the other hand, isolated periodical changes of incidences and some random clusters were found. However, neither of these changes pointed towards an important increase of a teratogenic potential in a long-term scale.

Key words:
congenital malformation, teratogene, incidence, surveillance, Czech Republic, anencephaly, spina bifida, congenital hydrocephalus, cleft palate, cleft lip, omfalocele, oesophageal defects, anorectal malformations, limb reduction defects, hypospadia, Down syndrome.


Sources

1. Borman, G.B., Smith, A.H., Howard, J.K. Risk factors in the prevalence of anencephalus and spina bifida in New Zealand. Teratology, 1986, 33,: p. 221-230.

2. Cibula, D., Calda, P., Gregor V. Prenatální diagnostika rozštěpu páteře a defektů břišní stěny. Čs. Gynekologie 1995; 60: s. 116-119.

3. Cocchi G., Morini M.S. Lubelli A., et al. Epidemiology and surveillance of neural tube defects. Acta Paediatr Lat. 1995, 48, p. 65-74.

4. Czeizel A.E. Periconceptional multivitamin supplemetation in prevention of congenital abnormalities. Matern Child Health J, 1994, 19, p. 381-384.

5. Czeizel, A., Karig, G. Analyssis of the changing birth prevalence of neural tube defects in Hungary. Acta Morph. Hung., 1985, 36, p. 89-99.

6. Dunn, A. Recent trends in the incidence of multiple births and associated mortality in England and Wales. Arch. Dis. Child, 1996, 75, p. 110-119.

7. ENTIS (European Network of Teratology Information Services). Newsletter, February 1997.

8. EUROCAT Working Group: European Registration of Congenital Anomalies. Report 6. Surveillance of Congenital Anomalies in Europe 1980-1992. Institute of Hygiene and Epidemiology, Brussels, 1995, p. 1-179.

9. EUROCAT Working Group: European Registration of Congenital Anomalies. Report 7. Surveillance of Congenital Anomalies in Europe 1980-1994. Institute of Hygiene and Epidemiology, Brussels, 1997, p. 41-149.

10. Greenhall, E., Vessey, M. The prevalence of subfertility: a review of current confusion and a report of two new studies. Fertil. Steril., 1990, 54, p. 978-983.

11. ICBDMS - GLOBAL ATLAS OF BIRTH DEFECTS. International Centre for Birth Defects of the International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems. Roma, 1995, p. 4-134.

12. International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research: Annual Report 2006 with data for 2004. ICBDSR. ISSN 0743-5703, Roma, 2007, p. 39-95.

13. International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research: Annual Report 2007 with data for 2005. ICBDSR. ISSN 0743-5703, Roma, 2008, p. 49-107.

14. Irgens, L.M., Borman, B., Botting, B., et al. Committee on Environmental and Occupational Risk Assessment (CEORA). In: ICBDMS Annual Report 2000 with data for 1999. ICBDMS. ISSN 0743-5703, Roma, 2000, p. 7.

15. Jančárková, N., Gregor, V. Teratogeny v těhotenství. Čes. Gynek. 2000, 65, s. 188-194.

16. Kočová, J., Kohoutek, T., Beranová, M., a kol. Prenatální vývoj a malformace. In 8th European Congress of FEAMC “Medicine Today and our Image of Man”. Prague, Czech Republic, June 5-9, 1996, Abstracts, 1996, p. 103.

17. Kučera, J. Populační teratologie. Praha: Avicenum 1989.

18. Kučera, J. Populační vývoj z hlediska populačního teratologa. Demografie, 1985, 27, s. 18-21.

19. Kučera, J. Pokles četnost anencefalie v ČSR 1961 - 1975. Čs. Pediatrie 1979, 34, s. 495-497.

20. Marinacci, C., Rosano, A., Botto, L., Robert, E. Associations between first trimester drugs exposure and multiple congenital anomalies: a log-linear approach. Teratology, 1998, 57, p. 34.

21. Nevin, N.C., Johnston, W.P., Merrett, J.D. Influence of social class on the risk of recurrence of anencephalus and spina bifida. Dev. Med. Child. Neurol., 1981, 23, p. 155-159.

22. Palermo, G., Joris, H., Devroey, P., Van Steirteghem, A. Pregnancies after intracytoplasmic sperm injection of a single spermatozoon into an oocyte. Lancet, 1992, 340(8810), p.17-18.

23. Platt, M. J. Child health statistics review, 1998. Arch. Dis. Child, 1998, 79, p. 523-527.

24. Polifka, J.E., Friedman, J.M. Clinical teratology: identifying teratogenic risks in humans. Clin. Genet., 1999,; 56, p. 409-420.

25. Rennie, J.M., Bonhari, S.A. Recent advances in neonatology. Arch. Dis. Child,, 1999, 81, F p. 1-2.

26. Robert, E. Commitee on Malformation and DRug Exposure (MADRE). Annual Report of ICBDMS, 1998, p. 11-13.

27. Robert, E., Vollset, S.E., Botto, L., et al. Malformation surveillance and maternal drug exposure: the MADRE project. Int. J. Risk. Safety. Med. 1994, 6, p. 75-118.

28. Robert, E., di Tanna, G.L. Surveillance on Malformation and Drug Exposure (MADRE), 1998. Annual Report 2000, ICBDMS, Roma, 2000, p. 137-139.

29. Robert, E. Commitee on Malformation and Drug Exposure (MADRE). Annual Report 1999, ICBDMS, Roma, 1999, p. 10-14.

30. Stejskal, D. Vrozené vady a další patologické stavy spojené s poruchami metabolismu kyseliny listové (přehled). Čes. Gynek. 1994, 59, 1, s. 34-39.

31. Shepard, T.H. Catalog of Teratogenic Agents. 9th ed.. Místo vydání: John Hopkins. University Press, 1998.

32. Slipka, J., Lošan, F., Nový, J.: Malformace u spontánních potratů v západočeské oblasti. Přednáška na 32. sjezdu čs. Morfologů, 4-6. 7. 1990, Plzeň. Plzeň. lék.. Sbor. Suppl., 1991, 63, s. 93-95.

33. Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J. Vrozené vady v České republice v období 1994-2005 – perinatologická data. Čes. Gynek. 2007, 72, 2, s. 103-109.

34. Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J. Vrozené vady v České republice v období 1961 až 2005 -– průměrné incidence. Čes. Gynek., 2007, 72, 3, s. 185-191.

35. Šípek A., Gregor V., Šípek A. Jr, a kol. Vrozené vady v České republice v období 1994-2007. Čes. Gynek. 2009,; 74, 1, s. 31-44.

36. Šípek, A. Porovnání incidencí vybraných typů vrozených vad v ČR 1988 - 1993 se zahraničními registry ICBDMS a EUROCAT. Čes. Gynek., 1996, 61, s. 112-121.

37. Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J., a kol. Čtvrtletní sledování četnosti vrozených vad u dětí v České republice v období 1994-2002. Demografie 2004,; 46, s. 296-301.

38. Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J., a kol. Čtvrtletní monitorování četností vybraných vrozených vad v České republice – období 1994-2003. Neonat. Listy 2004, 10, 2, s. 3-7.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account