Ženské sexuální dysfunkce


Authors: Z. Pastor
Authors‘ workplace: Subkatedra sexuologie, IPVZ Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (6): 384-389
Category:

Overview

Cíl studie:
Poskytnutí ucelené informace o problematice ženských sexuálních dysfunkcí a možnostechjejich terapie.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Subkatedra sexuologie, IPVZ Praha.Metodika: Rozbor literárních údajů (publikace v odborných časopisech, monografie, učebnice,internet – „Medline“) a klinické zkušenosti autora.Závěr: Ženské sexuální dysfunkce mají vysokou prevalenci, jsou však obtížně definovatelné a těžkojim lze dokonale porozumět. Je hodnoceno a revidováno dosavadní rozdělení ženských sexuálníchdysfunkcí. Současná klasifikace byla rozšířena a zahrnuje jak psychogenní, tak organicképříčiny poruch sexuální touhy, vzrušení, orgasmu a sexuální bolestivé problémy. Cyklus ženskésexuální reaktivity je modulován neurotransmitery, které ovlivňují vazokongesci, svalovou relaxaci,vaginální lubrikaci, klitoridální a vaginální reaktivitu. Efekt léčby spočívá ve stabilizacihormonálních hladin a diskutuje se o nových preparátech působících na vazokongesci genitálu.

Klíčová slova:
ženské sexuální dysfunkce, cyklus sexuální reaktivity, klasifikace, neurogenní mediátory,inhibitory fosfodiesterázy, estrogen, testosteron

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account