Fotodynamická terapie benigníchvirových lézí vulvy


: M. Uhlíř 1;  M. Jirsa 2;  M. Otčenášek 1;  M. Halaška 1;  J. Feyereisl 3
: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 1. LF a FN Na Bulovce, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, DrSc. 2 I. interní klinika, UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 3Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Fe 1
: Ceska Gynekol 2002; (6): 320-323
:

Cíl studie:
Cílem studie bylo vyhodnotil účinnost fotodynamického jevu při léčbě virových lézízevních pohlavních orgánů.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 1. FN Na Bulovce, I. interníklinika, UK 1. LF a VFN Praha, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Do studie jsme zařadili 25 žen s biopticky verifikovaným postižením vulvy infekcí lidskýmpapilomavirem (HPV – ploché a špičaté kondylomy). Oblast byla inkubovaná místní aplikací10 miligramů kyseliny 5-aminolevulové ve 3 ml gelu po dobu osmi hodin. Následně byl provedenosvit červeným světlem o vlnové délce 630 nm, po dobu 15 minut a s dopadovou energií 30 J/ cm2.Výsledky: U všech žen došlo ke kolposkopicky ověřené remisi. Doba sledování byla 3–12 měsíců.K dosažení remise bylo třeba průměrně 3,8 ošetření. Osvit bylo možno opakovat po 14 dnech.Žádné až mírně nepříjemné pocity „tepla“ pociťovalo 17 ( 68 %) žen, 6 ( 24 %) pacientek uvádělopocity „tepla a pálení“, které však byly snesitelné, a jen ve 2 případech byl osvit proveden v krátkécelkové anestezii. Závěr: Fotodynamická léčba (Photodynamic therapy – PDT) je perspektivní alternativní postupv léčbě papillomavirových lézí zevního genitálu žen a lze ho považovat za metodu volby.

Klíčová slova:
fototerapie, kyselina aminolevulová, lidský papilomavirus, vulva

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account