Akutní renální insuficience při léčbě sepse způsobené Mucor spp.


Authors: J. Čupera;  H. Řihová;  I. Čundrle;  P. Brychta;  D. Seidlová
Authors‘ workplace: ARO FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 311-313
Category:

Overview

V uvedené kazuistice autoři popisují akutní renální insuficienci, která se vyvinula u těžce popáleného pacienta v průběhu léčby septického stavu,způsobeného plísní Mucor spp., pravděpodobně v důsledku podání intravenózních imunoglobulinů, popř. jejich kombinací s Amfotericinem B. Dálev práci popisují mechanismy postižení ledvin při léčbě uvedenými preparáty a shrnují možnosti, jak lze snížit výskyt těchto nežádoucích účinků.

Klíčová slova:
Amfotericin B – IVIg – popáleniny – akutní renální insuficience

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account