Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Issue 1/2022

Editorial

3
ČSARIM v roce 2022 – krátké ohlédnutí zpět a pohled dopředu
4
Česká intenzivní medicína – výhledy do budoucnosti

7
Clinical practise of administration of systemic corticosteroids among critically ill patients with COVID-19 in the Czech Republic: survey (ASAP‑C)

J. Maláska, F. Keller, D. Chlebek, J. Stašek, J. Hudec, T. Prokopová, M. Kratochvíl, F. Duška, J. Máca, K. Brat, R. Štěpánová, A. Svobodník, J. Klučka, P. Štourač


Review Article

14
Elementary aspects of author’s rights in the context of medical publications

M. Machů

19
Novel supraglottic airway devices in clinical practice

J. Werner, E. Vobrubová, P. Michálek

25
The principles of opioid‑free anesthesia and postoperative analgesia, our experience in bariatric surgery

P. Píza, E. Uchytilová, A. Čermáková, E. Kieslichová

32
Importance of intestinal microbiota in critically ill patients and possibilities of its influence

I. Cibulková, V. Řehořová, F. Duška

39
Perioperative neurocognitive disorder – advanced narrative review

K. Nekvindová, K. Ivanová, L. Juríčková, D. Tučková, J. Vévoda, T. Gabrhelík

45
Possibilities of the anesthesiologist to influence the clarity of the operating field in endonasal surgery

M. Parma, J. Lubojacký, M. Frelich, V. Vodička, H. Straková, P. Matoušek, O. Jor


31
Heparinem indukovaná trombocytopenie v perioperačním období
50
Tracheální intubace při vědomí u dospělých za použití různých optických technik – přehledný článek a metaanalýza
54
Botulotoxin A pro bederní sympatickou blokádu při syndromu regionální chronické bolesti
56
Předoperační POCT ultrazvuk významně zpřesňuje zhodnocení křehkosti a pooperační perspektívy
58
Funkční kvalita života po zresuscitované nitronemocniční srdeční zástavě

51
Butyrylcholinesterase deficiency or “I remember intubation”

D. Novotný, J. Závada, M. Novotná, A. Bočková, T. Vymazal


55
Kombinace „hypertonický roztok NaCl a furosemid“ v léčbě srdečního selhání – 20 let od konceptu k účinné (ale stále možná opomíjené) klinické intervenci

D. Astapenko, V.- Černý


57
K článku: Prevence venózní tromboembolie u pacientů v intenzivní péči

J. Beneš, V. Černý,

59
Odpověď autorů K článku: Prevence venózní tromboembolie u pacientů v intenzivní péči

New Guidelines

60
Doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání z roku 2021

M. Lipš, V.- Černý

63
Desatero přikázání pro léčbu srdečního selhání podle ESC 2021

V.- Černý


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account