History and present of registration of congenital anomalies in the Czech Republic


Authors: A. Šípek 1,2,3;  V. Gregor 1,3;  J. Horáček 1,4;  V. Mazánková 5;  P. Langhammer 5;  A. Šípek jr. 6
Authors‘ workplace: Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, Oddělení lékařské genetiky 1;  Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2;  Sanatoriom Pronatal s. r. o. 3;  Gennet, Praha 4;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha 5;  Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 6
Published in: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 505-509
Category: History of Medicine

Overview

In this paper we summarize the development of the official registration program of congenital anomalies in the Czech Republic from its beginnings in 1964 to present state. The historical review shows all running changes in the registration process that always reflected the actual knowledge in the epidemiology of congenital anomalies. The quantitative changes include mainly the change in the numbers of registered diagnoses. The qualitative changes include the increase of the age limit at diagnoses from original 7 days to current 15 years of age and the association of the prenatally diagnosed cases with the core database. During the 45 years of consecutive monitoring of the congenital anomalies in the Czech Republic we have determined the incidences of severe congenital anomalies in the population and we have analyzed the trends in these incidences (using both time and territory criteria). In the conclusion we discuss the role of the registration in the National health information system and the importance for the healthcare quality monitoring.

Key words:
congenital anomaly, registration, surveillance, incidence.


Sources

1. Ridel M. Vrozené srdeční vady v historii I. Nebiologické teorie. Kardiol Rev 2004; 4; 122–128.

2. Kučera J. Populační teratologie. Praha: Avicenum 1989; 325 s.

3. Moore KL. Persaud TVN. Zrození člověka: embryologie člověka s klinickým zaměřením. Praha; ISV; 2002; 564 s.

4. Tjio JH, Levan A. The chromosome number of man. Hereditas 1956; 42: 1–6.

5. Lejeune J, Gautier M, Turpin R. Etude des chromosomes somatiques de neuf enfants mongoliens. Comptes Rendus Hebd Seances Acad Sci 1959; 248 (11): 1721–1722.

6. Lejeune J, Lafourcade J, Berger R, Vialatte J, Boeswillwald M, Seringe P, Turpin R. Trois cas de d‘el‘etion partielle du bras court d‘un chromosome 5. CR Hebd Seances Acad Sci 1963; 18: 3098–3102.

7. Collins FS. Retrospective: Victor A. McKusick (1921–2008). Science 2008; 321: 925.

8. Lenz W. A short history of thalidomide embryopathy. Teratology 1988; 38: 203–215.

9. ICBDMS. Congenital malformations worldwide: a report from the International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems. Amsterdam: Elsevier 1991; 220 s.

10. ICBDSR. Annual Report with data 2007. International Clearinghouse for birth defects monitoring system, Roma 2008.

11. Šípek A, Gregor V, Horáček J. Vrozené vady v České republice v období 1961 až 2005 – průměrné incidence. Čes Gynek 2007; 72: 185–191.

12. Šípek A, Gregor V, Šípek A Jr, Horáček J, Klaschka J, Skibová J, Langhammer P, Petržílková L, Wiesnerová J. Vrozené vady v České republice v období 1994–2007. Čes Gynek 2009; 74: 31–44.

13. Gregor V, Šípek A, Šípek A Jr, Horáček J, Langhammer P, Petržílková L, Calda P. Prenatální diagnostika chromozomálních aberací v České republice: 1994–2007. Čes Gynek 2009; 74: 44–54.

14. Gregor V, Šípek A, Calda P, Šípek A Jr, Horáček J, Langhammer P, Petržílková L, Weisnerová J. Ultrazvuková prenatální diagnostika vrozených vad v České republice v období 1994–2007. Čes Gynek 2008; 73: 340–350.

15. Gregor V, Šípek A, Horáček J, Šípek A Jr, Langhammer P. Přežívání dětí s vybranými vrozenými vadami v průběhu prvního roku života. Čes Gynek 2008; 73: 163–169.

16. Šípek A, Gregor V, Horáček J, Mašátová D. Mortalita dětí v průběhu prvního roku života v důsledku vrozených vad v ČR v období 1994 –2004. Čes Gynek 2006; 71: 380–388.

17. Šípek A, Gregor V, Horáček J. Vrozené vady v České republice v období 1994–2005 – perinatologická data. Čes Gynek 2007; 72: 103–109.

18. Gregor V, Šípek A, Horáček J, Šípek A Jr, Langhammer P. Analýza incidencí vrozených vad v České republice podle četnosti těhotenství. Čes Gynek 2008; 73: 199–208.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account