Journal of Czech Physicians - About the journal

The Journal of Czech Physicians (Časopis lékařů českých) is the oldest and most prestigious Czech medical journal.

It is interdisciplinary and distinct from the narrowly specialised journals of the professional societies.

As a scientific journal, it publishes original scientific papers from all fields of medicine; the well-arranged articles on selected current topics perform a postgraduate service.

The journal also features news from foreign conferences, medical histories, reports on the activities of medical societies, book reviews, etc.

The Journal of Czech Physicians should be the basis of each physician's and healthcare establishment's library.

Editorial Board

Editor-in-Chief

Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
I. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

MEMBERS

Prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 00 Praha 10

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.
Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie
Nemocnice Na Homolce
Rentgenova 2
150 30 Praha 5

Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 6
128 00 Praha 2

MUDr. Norbert Gaier, CSc.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
Albertov 4
128 00 Praha 2

Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc.
Národné referenčné centrum pre manažment a liečbu chronických hepatitíd
Limbová 12
833 03 Bratislava

Slovenská republika

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
Chirurgická klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1/200
169 02 Praha 6

Pavel Hamet, M.D., PhD.
Centre hospitalier de l’université de Montreal
Hotel Dieu, 3840, rue Saint-Urban
Montreal (Québec) H2W 1T8
Canada

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství LF MU
Komenského nám. 2
662 43 Brno

Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
II. interní klinika LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Ústav patologickej fyziológie LF UK
Sasinkova 4
811 08 Bratislava
Slovenská republika

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49
4153 Reinach, BL 1
Švýcarsko

Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Oddělení preventivní a sociální pediatrie LF MU
Bieblova 16
613 00 Brno

Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91/7
181 02 Praha–Bohnice

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc. – čestný člen redakční rady
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinka 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Karlovo náměstí 40
120 00 Praha 2

Prof. Alexander Schirger, M.D.
Mayo Clinic, Hypertension W-9
Rochester, Minnesota 55905
USA

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

Consultants

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
1. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
121 09 Praha 2

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 21 Praha 2

Subscription

Published 8 times a year.

  • Price for a year: € 43,20 (800 CZK)
  • Price for a single issue: € 5,40 (100 CZK)

Subscription orders for the Czech and Slovak Republics should be sent to

The Czech Medical Association J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Prague 2
Czech Republic
Barbora Šmejkalová
Phone: +420 296 181 805
            +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Subscription for the Slovak Republics

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.,
oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 
Vajnorská 137
831 04 Bratislava Slovakia
Phone: +421 244 458 821
Fax.: +421 244 458 819
E-mail: predplatne@abompkapa.sk

For authors and reviewers

The content is currently being prepared.

Contact

Contact - publishing and printing department /NTS/ CzMA

Sokolská 31 
120 26 Praha 2 
Barbora Šmejkalová
phone: +420 296 181 805
           +420 778 775 059
e-mail: nto@cls.cz

Marcela Havlíková 
phone: +420 224 266 223 
e-mail: havlikova@cls.cz

For CzMA provide

Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - Coordinator of journals
phone: +420 225 276 378 
mobile: +420 724 104 297
e-mail: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - production
phone: +420 225 276 259 
e-mail: hrdinova@mf.cz

Bc. Alena Kohoutová - marketing 
phone: +420 725 118 877 
e-mail: kohoutova@mf.cz

František Bauer - advertising
phone: +420 225 276 393 
e-mail: bauer@mf.cz

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account