Journal of Czech Physicians - Issue 1/2022

Review Article

3
Current treatment options for monogenic periodic fever syndromes – the role of interleukin 1 inhibitors

Tomáš Milota, Hana Malcová, Zuzana Střížová, Dita Cebecauerová, Rudolf Horváth

11
Physiology of ageing

Pavel Borský, Drahomíra Holmannová, Zdeněk Fiala, Lenka Borská, Libor Hruška, Otto Kučera


Original Articles

17
Do clinical pharmacists contribute to fall prevention in healthcare facilities also in the Czech Republic? 10 years of monitoring and experience from ÚVN Prague

Irena Murínová, Michaela Kovačič, Tomáš Kelbich


Case report

24
Multi-branch cooperation on SARS-CoV-2 omicron capture: a case report

Iva Dolinová, Jana Prattingerová, Pavel Kočí, Martin Kracík, Tomáš Zajíc, Kateřina Štillerová, Kateřina Arientová, Sebastian Cristian Treitli, Helena Jiřincová, Magdalena Ceé, Lucie Čermáková, Vladimír Valenta, Tereza Kopecká, Tomáš Jirásek


Guidelines

28
Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v Česku

Michal Kouba, Jiří Masopust, Miloš Bohoněk Editoři, Pracovní Skupina České Společnosti Paliativní Medicíny Čls Jep, Kouba Pro Transfuzní Lékařství Čls Jep: Michal Společnosti, Irena Závadová, Miloš Bohoněk, Dana Galuszková, Zdenka Gašová, Jiří Masopust, Rita Pacasová, Martin Písačka, Renata Procházková, Vít Řeháček, Petr Turek

33
Tobacco dependence treatment guidelines

Eva Králíková, Kamila Zvolská, Lenka Štěpánková, Alexandra Pánková


Conference news

44
17. Šonkův den

P. Sucharda

45
Ohlédnutí za konferencí IZS Karlovy Vary 2021

Personal News

46
Odešel nestor české geriatrie docent Jiří Neuwirth

Event Calendar

48
PŘEDNÁŠKOVÉ VEČERY SPOLKU ČESKÝCH LÉKAŘŮ V PRAZE (DUBEN – ČERVEN 2022)

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account