Problémové situace mezi zdravotníky a pacientyKvalitativní analýza stížnostíz medicínsko-psychologického hlediska


Authors: J. Beran
Authors‘ workplace: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Plzeň
Published in: Čas. Lék. čes. 2003; : 579-581
Category:

Overview

Práce se zabývá problematikou stížností pacientů (eventuálně jejich příbuzných) na činnost zdravotníků. Autor v nípředkládá své nálezy vyplývající z kvalitativního rozboru jednotlivých případů. Zaměřuje se především na ty případy,jejichž těžiště je v aspektu medicínsko-psychologickém (zejména v oblasti komunikace). Výměna informací mezizdravotníky a pacienty paří mezi nejčastější rizikové situace z hlediska stížnosti. Závěrem jsou uvedena některápreventivní doporučení.

Klíčová slova:
lékařská psychologie, kvalita péče, problémové situace, vztah lékař - pacient.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management

Article was published in

Journal of Czech Physicians


2003 Issue 10

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account