Asthma bronchiale in the context of internal medicine


Authors: Milan Teřl
Authors‘ workplace: Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni
Published in: Vnitř Lék 2017; 63(11): 757-769
Category: Reviews

Úvodem poněkud kacířské tvrzení: astma je dnes „dobrá diagnóza“. Na rozdíl od ostatních nemocí a stavů, které nejčastěji navozují potíže dušnosti – jimiž jsou levostranná srdeční slabost při kardiovaskulárních onemocněních, dekondice (často spojená s obezitou) a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – dokáží současné léčebné možnosti v případě astmatu dostat pod plnou kontrolu, tj. zbavit veškerých potíží a zabránit nepříznivému vývoji, více než 95 % nemocných [1].

Overview

The article is supposed to give a modern perspective on etiopatogenesis of asthma and its management. There are accentuated new diagnostics and treatment opportunities as well as coincident areas with others internal fields and pragmatic recommendation for daily clinical practice.

Key words:
allergy – asthma heterogeneity – asthma management – eosinophilia – internal medicine – phenotype-specific therapy – stepwise pharmacotherapy


Sources

1. GINA (Global Initiative for Asthma). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2017. Dostupné z WWW: < http://www.ginasthma.org>. [cit. 8/2017].

2. Teřl M, Čáp P, Dvořáková R et al. Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu. GEUM: Semily 2015. ISBN 978–80–87969–08–3.

3. Nathan RA, Thompson PJ, Price D et al. Taking Aim at Asthma Around the World: Global Results of the Asthma Insight and Management Survey in the Asia-Pacific Region, Latin America, Europe, Canada and the United States. J Allergy Clin Immunol Pract 2015; 3(5): 734–742.e5. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaip.2015.04.013>.

4. Barnes PJ. Cellular and molecular mechanisms of asthma and COPD. Clin Sci (Lond) 2017; 131(13): 1541–1558. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1042/CS20160487>.

5. Berge M, Hacken NH, Cohen J et al. Small airway disease in asthma and COPD: clinical implications. Chest 2001; 139(2): 412–423. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1378/chest.10–1210>.

6. Kašák V. Asthma bronchiale. 2. ed. Maxdorf: Praha 2013. ISBN 978–80–7345–325–1.

7. Teřl M, Rybníček O. Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech. 2. ed. GEUM: Cheb 2008. ISBN 978–80–86256–59–7.

8. Nolte D. Asthma. Das Krankheitsbild. Der Asthmapatient. Die Therapie. 5th ed. Urban&Schwarzenberg: Munchen-Wien-Balatimore 1991: 81–84. ISBN 978–3541093540.

9. Barnes PJ, Celli BR. Systemic manifestations and comorbidities of COPD. Eur Respir J 2009; 33(5): 1165–1185. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00128008>.

10. Koblížek V, Chlumský J, Zindr V et al. Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN. Aktualizace 2016. Dostupné z WWW: <http://www.pneumologie.cz/guidelines>.

11. Padeletti M, Jelic S, LeJemtel TH. Coexistent chronic obstructive pulmonary disease and heart failure in the elderly. Int J Cardiol 2008; 125(2):209–215. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2007.12.001>.

12. Chlumský J, Fišerová J, Kociánová J et al. [Sekce patofyziologie dýchání]. Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí. Aktualizace 2013. Dostupné z WWW: <(http://www.pneumologie.cz/guidelines/>.

13. Crapo RO, Casaburi R, Coates AL et al. Guidelines for methacholine and exercise challenge testing-1999. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161(1): 309–329.

14. Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC et al. [American Thoracic Society Committee on Interpretation of Exhaled Nitric Oxide Levels (FENO) for Clinical Applications]. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FENO) for clinical applications. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184(5): 602–615. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.9120–11ST>.

15. Gross NJ, Barnes PJ. New Terapies for Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 2017; 195(2): 159–166. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201610–2074PP>.

16. Terl M, Sedlak V, Cap P et al. Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy. Allergy 2017; 72(9): 1279–1287. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/all.13165>.

17. Mouthon L, Dunogue B, Guillevin L. Diagnosis and classification of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (formerly named Churg-Strauss syndrome). J Autoimmun 2014; 48–49: 99–103. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaut.2014.01.018>. Erratum in J Autoimmun 2014; 55:94.

18. Teřl M. Léčba astmatu – chyby a omyly každodenní praxe. Medicína pro praxi 2013; 10(3): 97–103.

19. Kašák V. Inhalační systémy v terapii astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. Remedia 2014; 24(4): 315–320.

20. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J 2014; 43(2): 343–373. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00202013>. Erratum in Eur Respir J 2014; 43(4): 1216.

21. Vogelmeier C, D‘Urzo A, Pauwels R et al. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: an effective asthma treatment option? Eur Respir J 2005; 26(5): 819–828.Erratum in Eur Respir J 2005; 26(6): 1191. Eur Respir J 2011; 38(2): 491.

22. Stříž I. Biologická léčba astmatu. Acta Medicinae 2016; 5(10): 13–16.

23. Sedlák V, Chlumský J, Teřl M et al. Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu. Dostupné z WWW: <http://www.pneumologie.cz/guidelines/>.

24. Normansell R, Walker S, Milan SJ et al. Omalizumab for asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2014; (1): CD003559. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD003559.pub4>.

25. Krčmová I, Novosad J. Interleukin 5 a monoklonální anti-IL5 molekuly v léčbě bronchiálního astmatu. Postgraduální medicína 2017; 19(3): 249–255.

26. Castro M, Zangrilli J, Wechsler ME et al. Reslizumab for inadequately controlled asthma with elevated blood eosinophil counts: results from two multicentre, parallel, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trials. Lancet Respir Med 2015; 3(5): 355–366. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/S2213–2600(15)00042–9>.

27. Agarwal R. Severe asthma with fungal sensitization. Curr Allergy Asthma Rep 2011; 11(5): 403–413. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11882–011–0217–4>.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 11

2017 Issue 11

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×