Internal Medicine - Issue 11/2019

674
Functional gastrointestinal disorders and pain

Karel Lukáš

679
May warfarin prevent cancer?

Anna Remková, Milan Remko

685
Immunodeficiency in the differential diagnosis of interstitial lung diseases

Martina Doubková, Jana Špeldová, Zita Chovancová

698
Why rapid achievement of goal blood pressure is important in the treatment of arterial hypertension

Peter Wohlfahrt, Renata Cífková

699
Interferon-alpha in the treatment of myeloproliferative diseases

Jarmila Kissová


Guidelines

704
Sekundární prevence ischemické choroby srdeční a chorob periferních tepen kombinací antiagregační a antikoagulační léčby
Odborné stanovisko České kardiologické společnosti, České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně a České angiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně k výsledkům studie COMPASS

Petr Widimský, Debora Karetová, Richard Češka, Miloš Táborský, Hana Rosolová, Jean-Claude Lubanda, Aleš Linhart


Case reports

712
Spinal epidural abscess – a rare complication of Crohn´s disease: case report

Karolina Poredska, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Lenka Kučerová, Milan Dastych, Svatopluk Richter, Petra Praksová, Jiří Dolina, Lumír Kunovský

715
Pancytopenia, panhypopituitarism and liver cirrhosis: analysis of a difficult clinical case

Pavel Polák, Jan Kamelander, Jana Michalcová, Jiřina Zavřelová, Libor Červinek, Tomáš Rohan, Zuzana Pazdičová, Václav Odstrčilík, Miroslav Penka


Actualities

724
Vitamin D deficiency and its health effects

Pavel Horák

728
The myths and facts about arterial hypertension: do we really know everything about arterial hypertension?

Anna Vachulová


Personals

721
Odešel profesor Ivo Dvořák
722
Primář Jiří Spáčil oslavil 80. narozeniny
723
Profesor Jan Petrášek slaví devadesáté narozeniny

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account