Deceased organ donors, legal regulations governing diagnosis of brain death, overview of donors and liver transplants in the Czech Republic


Authors: E. Pokorná
Authors‘ workplace: Transplantcentrum IKEM Praha, přednosta MU Dr. Pavel Trunečka, CSc.
Published in: Vnitř Lék 2013; 59(8): 678-681
Category:

Overview

The key restriction of transplantation medicine globally, as well as in the Czech Republic, concerns the lack of organs. The number of deceased donors, and thus the availability of organ transplants, has been stagnating in our country. The paper describes current legal regulations governing the dia­gnosis of brain death and primary legal and medical criteria for the contraindication of the deceased for organ explantation, gives an overview of the number of liver transplants, age structure, and dia­gnoses resulting in brain death of the deceased liver donors in the Czech Republic.

Key words:
liver transplant –  cadaver organ donor –  brain death –  waiting list


Sources

1. Zákon č. 285/ 2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně ně­kte­rých zákonů (transplantační zákon).

2. Vyhláška č. 114/ 2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací).

3. Vyhláška č. 115/ 2013 Sb., o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací).

4. IRODAT (The International Registry of Organ Donation and Transplantation). Available from: www.irodat.org.

5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích České transplantační společnosti. Dostupné z: www.transplant.cz.

6. Pokorná E. Alokace orgánů v České republice. In: Baláž P, Janek J, Adamec M et al (eds). Odběry orgánů k transplantaci. Praha: Karolinum 2011: 147– 151.

7. Pokorná E. Medicínská kritéria pro dárce orgánů. In: Baláž P, Janek J, Adamec M et al (eds). Odběry orgánů k transplantaci. Praha: Karolinum 2011: 54– 64.

8. Pokorná E. Legislativa odběru orgánů v České republice podle transplantačního zákona. In: Baláž P, Janek J, Adamec M et al (eds). Odběry orgánů k transplantaci. Praha: Karolinum 2011: 17– 20.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 8

2013 Issue 8

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account