Cooperation of a doctor and speech therapist in comprehensive patient care – our experience from the Centre of Postacute Care in Motol University Hospital


Authors: Lucie Břízová;  Michal Kraft
Authors‘ workplace: Centrum následné péče FN Motol
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 3: 172-177
Category:

Overview

Spolupráce lékaře a logopeda je v konceptu následné péče stále méně známou oblastí, která čím dál více nabývá na vážnosti a užitečnosti. V komplexní péči může přispět k nastavení co možná nejvíce adekvátní a podpůrné léčby, zvláště pokud se jedná o pacienty s poruchou polykání či fatickou poruchou nebo narušením motoriky řeči. U poruch polykání je nutné nastavit takovou formu nutrice a režimových opatření, aby nedocházelo ke zhoršení stavu pacienta vlivem malnutrice nebo ke komplikacím (aspirace a následně infekt dýchacích cest) spojeným se zanedbáním nebo podceněním polykacích obtíží. U afázie nebo dysartrie je pak primárním cílem obnovit úspěšnou komunikaci pacienta s jeho okolím nebo ji dostatečně nahradit. V uvedených kazuistikách jsou prezentovány pozitivní příklady této vzájemné spolupráce a její důležitosti při komplexní péči o pacienty v zařízení následné péče.

Keywords:

aphasia – comprehensive care – malnutrition – dysphagia – speech therapy – dysarthria


Sources
 1. Pierpoint M, Pillay M. Post-stroke dysphagia: An exploration of initial identification and management performed by nurses and doctors. S Afr J Commun Dis 2020; 67(1): 356–362. 
 2. Tedla M, Černý M, Chrobok V. Poruchy polykání: Poruchy prehĺtania. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2018.
 3. Solná G, Václavík D, Pavlík O, et al. Endoskopické vs. skríninkové vyšetření polykání a jejich vliv na výsledný stav u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2020; 83(6): 614–620.
 4. Turra GS, Schwartz IVD, Almeida ST, et al. Efficacy of speech therapy in post-intubation patients with oropharyngeal dysphagia: a randomized controlled trial. CoDAS 2021; 33(2): 163–171.
 5. Neubauer K. Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál 2018.
 6. Fonseca J, Raposo A, Martins IP. Cognitive performance and aphasia recovery. Topics in Stroke Rehabilitation 2018; 25(2): 131–136.
 7. Fonseca J, Raposo A, Martins IP. Cognitive functioning in chronic post-stroke aphasia. Applied neuropsychology. Adult 2019; 26(4): 355–364.
 8. Olsson C, Blom Johansson M, Arvidsson P. Relations between executive function, language, and functional communication in severe aphasia. Aphasiology 2019; 33(7): 821–845.
 9. Rusz J, Tykalova T, Ramig LO, Tripoliti E. Guidelines for Speech Recording and Acoustic Analyses in Dysarthrias of Movement Disorders. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society 2021; 36(4): 803–814.
 10. Muñoz-Vigueras N, Prados-Román E, Valenza MC, et al. Speech and language therapy treatment on hypokinetic dysarthria in Parkinson disease: Systematic review and meta-analysis. Clinical rehabilitation 2021; 35(5): 639–655. 
 11. Wagner S. Therapy of dysarthria and augmentative and alternative communication – Methods to prevent a loss of functional communication, discussed with respect to Progressive Supranuclear Palsy (PSP). Forum Logopadie 2007; 21(4): 14–17.
 12. Marková J. Kognitívno-komunikačné poruchy. Neurológia pre prax 2012; 13(6): 313–315.
 13. Králová M, Cséfalvay Z, Marková J. Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii. Bratislava: Vydavateľstvo UK 2016.
Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account