Nutrition and hydration in geriatric patients in palliative care


Authors: Dana Hrnčiariková
Authors‘ workplace: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN HK
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 3: 149-155
Category:

Overview

Nutrition and hydration play a key role in geriatric pallative care. Malnutrition is very common in the elderly. Progressive cachexia is an indicator of a severe prognosis in geriatric patients in palliative care. Early introduction of nutritional support and hydration prolongs life expectancy, reduces complications and increases the quality of life of patients in geriatric palliative care. Nutritional support in geriatric palliative care has its indications and contraindications, and especially in terminal care it is necessary to proceed individually with the regard to the patient’s wishes.

Keywords:

geriatric patient – palliative care – nutrition – percutaneous endoscopic gastrostomy – hydration – terminal care – hypodermoclysis


Sources
 1. Kiss I, et al. Modrá kniha České onkologické společnosti. 27. vyd. Brno: KAPCZ 2021.
 2. Topinková E. Geriatrická paliativní péče a péče o umírající. Česká geriatrická revue 2004; 1: 14–21.
 3. Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R, et al. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada 2004.
 4. Vágnerová T a kol. Výživa v geriatrii a gerontologii. Praha: Karolinum 2020.
 5. Zadák Z. Výživa v intenzivní péči. 2.vyd. Praha: Grada 2008.
 6. Vágnerová T, Klímová E. Standard nutriční péče v geriatrii. Obecné principy nutriční péče. Geri a Gero 2020; 9 (1): 44–52.
 7. Vágnerová T, Kušniriková I. Standard nutriční péče v geriatrii. Nutriční screening a proces péče. Geri a Gero 2021; 10 (1): 41–51.
 8. Tomíška M. Výživa onkologických pacientů. Praha: Mladá fronta 2018.
 9. Kabelka L. Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. 2. vyd. Praha: Mladá fronta 2018.
 10. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr 2019; 38: 10–47.
 11. Sláma O, Kabelka L, Vorlíček J, et al. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén 2007.
 12. Šachtová M, Tomíška M, Sláma O. Doporučené postupy nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči: Stanovisko pracovní skupiny pro výživu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Praha: Ambit Media 2012.
 13. Hrnčiariková D, Hrnčiarik M, Jurašková B, et al. Nutriční podpora v terminální péči. Klin Farmakol Farm 2007; 21(2): 62–66.
 14. Sochor M, Závadová I, Sláma O, et al. Paliativní péče v onkologii. Praha: Mladá fronta 2019.
 15. Kroupa R, Kohout P, Cyrany J, et al. Perkutánní endoskopická gastrostomie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 195–207.
 16. Mitchell SL, Tetroe JM. Survival after percutaneous endoscopic gastrostomy placement in older persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000; 55(12): M 735–739.
 17. Kianička B, Žák J, Bareš M. Využití perkutánní endoskopické gastrostomie – přehled indikací, popis techniky a současné trendy v neurologii. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 165–169.
 18. Candy B, Sampson EL, Jones L. Enteral tube feeding in older people with advanced dementia: findings from a Cochrane systematic review. Int J Palliat Nurs 2009; 15(8): 396–404
 19. Sampson EL, Candy B, Jones L. Enteral tube feeding for older people with advanced dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009; 2: CD007209.
 20. Marková A, et al. Hospic do kapsy. Praha: Cesta domů 2009.
 21. Vorlíček J, Adam Z, Pospíšilová Y, et al. Paliativní medicína. 2. vyd. Praha: Grada 2004.
Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account