Geriatrics and Gerontology - Issue 3/2021

Editorial

113
Editorial

117
Vaccination of older people – not only SARS-CoV-2 vaccine

Eva Topinková

127
Anticoagulant therapy – do we know its interactions?

Katarína Bielaková

135
Effective chronic pain management can improve quality of life and compliance of elderly patients

Hana Matějovská Kubešová

141
Current treatment options for Clostridioides difficile colitis and future pro-spects

Lenka Vojtilová

149
Nutrition and hydration in geriatric patients in palliative care

Dana Hrnčiariková


156
Point of Care Ultrasound (POCUS) in geriatrics with focus on dehydration

Vladimír Hrabovský, Martina Škrobánková, Zdeněk Lys, Veronika Spáčilová

160
Social characteristic and dynamic of their changes during 25 years in the acute inpatient geriatric ward

Pavel Weber, Hana Meluzínová, Vlasta Polcarová, Hana Matějovská Kubešová, Dana Weberová, Katarína Bielaková


167
Analysis of the development of disability for mental illness and disability criteria

Tereza Pastirčáková, Libuše Čeledová, Roman Odložilík, Radka Maxová, Rostislav Čevela

172
Cooperation of a doctor and speech therapist in comprehensive patient care – our experience from the Centre of Postacute Care in Motol University Hospital

Lucie Břízová, Michal Kraft


178
Představení nového pracoviště – Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Milan Kvapil, Martina Nováková, Hana Kubátová

181
Zpráva o činnosti konziliárního týmu paliativní péče v dospělé části FN Motol

Sergej Gricajev


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account