Spiritual care in Czech hospitals


Authors: E. Kalvínská
Authors‘ workplace: Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN v Motole v Praze ;  Náměstkyně: Mgr. Jana Nováková, MBA.
Published in: Prakt. Lék. 2008; 88(12): 722-724
Category: In diferent

Overview

The author calls attention to the need for special hospital areas, where patients, their relatives and personnel could take shelter in the difficult moments. The lack of a hospital chaplain service in many hospitals is highlighted, as well as the difficult situation for the medical staff who should diagnose spiritual needs of the patients (in the course of taking their medical history) and offer them spiritual care. Attention is drawn to the fact that medical staff often assumes that spiritual care is aimed primarily at religious patients, and the paper emphasizes the need for staff education devoted to detecting the spiritual needs of the non-religious patients within the bio-psycho-socio-spiritual model of patient care. The hospital chaplain service that is being developed in some hospitals is described, demonstrating its importance for improving the well-being of hospitalised patients, their relatives as well of the staff.

Key words:
patients spiritual needs, spiritual care, hospital chaplain, hospital chaplain service, crisis intervention assistant, stress.


Sources

1. Culliford, L. Spiritual care and psychiatric treatment. Advances in Psychiatric Treatment, 2002, 8, p. 249-258.

2. Culliford, L. Taking a spiritual history. Advances in Psychiatric Treatment, 2007, 13, p. 212-219.

3. Česká lékařská společnost JEP. Dostupné z WWW: http://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep?id=372

4. Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví. Dostupné z WWW: http://tisk.cirkev.cz/res/data/ 008/001107.pdf?seek=1164034509

5. Ekumenická rada církví v ČR .Komise. Dostupné z WWW: (http://www.ekumenickarada.cz/ index. php?setlang=1&ID=832),

6. European Network of Health Care Chaplaincy in Belgium. Dostupné z WWW: http://www. eurochaplains.org/belgium.htm

7. European Network of Health Care Chaplaincy in the Netherlands. Dostupné z WWW: http://www.eurochaplains.org/netherlands.htm

8. Evangelická teologická fakulta v Praze. Dostupné z WWW: http://web.etf.cuni.cz/ETF-129.html

9. Fakultní nemocnice v Motole. Rozvíjení spirituální péče ve FN v Motole. Dostupné z WWW: http://www.fnmotol.cz/html/infoservis/rozvijeni-spiritualni-pece-ve-fn-v-motole.php

10. Fakultní nemocnice v Motole. Poskytování duchovní péče ve FN v Motole. Dostupné z WWW: http://www.fnmotol.cz/html/infoservis/infoservis.php?lang=cz#odkaz14

11. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze. Vzdělávání.Dostupné z WWW: http://www.ftn.cz/inde

12. FICA. Dostupné z WWW: http://www.gwish. org/id69.htm

13. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ Praha. Dostupné z WWW: http://www.portal.ipvz.cz/CourseSearch.aspx?jis=5037

14. Kršiak, M. Spirituální jevy vyskytující se u každého člověka a zdraví. Čas. Lék. čes., 147, 2008, 3, s. 148-154.

15. Opatrný, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2003, 53 s.

16. Ústřední vojenská nemocnice Praha. Duchovní služba. Dostupné z WWW: http://www. uvn.cz/CS/content/view/81/154/lang,cz/

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account