Alcohol related problems– interaction of risk and protective factors


Authors: K. Nešpor 1,2;  H. Karbanová 1,3;  L. Csémy 4
Authors‘ workplace: Psychiatrická léčebna Bohnice Ředitel: MUDr. Martin Hollý 1;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ředitel: MUDr. Zdeněk Hadra 2;  Prevcentrum Praha Ředitel Mgr. Ondřej Počarovský 3;  Psychiatrické centrum Praha Ředitel: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych 4
Published in: Prakt. Lék. 2008; 88(12): 727-729
Category: Of different specialties

Overview

As with other health problems, alcohol abuse can be understood as the outcome of the interaction between risk and protective factors on individual, family, peer, employment and broader social levels. The typical risk factors for alcohol abuse, their interactions and management are reviewed.

Key words:
alcohol abuse, systems interactions, treatment, prevention, risk factors.


Sources

1. Dube, S.R., Miller, J.W., Brown, D.W. et al. Adverse childhood experiences and the association with ever using alcohol and initiating alcohol use during adolescence. J. Adolesc. Health 2006, 38(4), 444. e1-10.

2. Fouquereau, E., Fernandez, A., Mullet, E., Sorum, P.C. Stress and the urge to drink. Addict Behav. 2003, 28(4), p. 669-685.

3. Hart, K.E., Fazaa, N. Life stress events and alcohol misuse: distinguishing contributing stress events from consequential stress events. Subst. Use Misuse 2004, 39(9), p. 1319-1339.

4. Jacobson, I.G., Ryan, M.A., Hooper, T.I. et al. Alcohol use and alcohol-related problems before and after military combat deployment. JAMA 2008, 300(6), p. 663-675.

5. Nation, M., Heflinger, C.A. Risk factors for serious alcohol and drug use: the role of psychosocial variables in predicting the frequency of substance use among adolescents. Am. J. Drug Alcohol. Abuse 2006, 32(3), p. 415-433.

6. Nešpor, K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006, 238 s.

7. Nešpor, K., Csémy, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat. 5. revidované vydání. Praha: Sportpropag 2003; 104 s.

8. Nešpor, K., Csémy, L., Prokeš, B. a kol. Alkohol, drogy, hazardní hra a život ohrožující události. České pracovní lékařství 2003, 4 (3), s. 140-143.

9. Nešpor, K., Csémy, L., Exnerová, P. Dětské oběti alkoholu v České republice. Alkoholismus a drogové závislosti 2001, 36, s. 281-282.

10. Nešpor, K., Csémy, L., Provazníková, H. Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (volně podle R. E. Tartera). Praha: Státní zdravotní ústav v nakladatelství Fortuna 1998; 48 s.

11. Webb, G.R., Redman, S., Hennrikus, D.J. et al. The relationships between high-risk and problem drinking and the occurrence of work injuries and related absences. J. Stud. Alcohol 1994, 55(4), p. 434-446.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account