Vliv autolýzy naimunohistochemické vyšetření CNS


Authors: P. Toupalík;  I. Bouška;  J. Ježková
Authors‘ workplace: Ústav soudního lékařství 2. LF UK Praha
Published in: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 2, p. 18-20
Category:

Overview

Cílem studie bylo ozřejmit vliv autolýzy na imunohistochemickou detekci neuron-specifické enolázy (NSE), b-amyloid prekursor proteinu (b-APP) a ubiquitinu v mozkové tkáni. Vyšetření setýkalo 6 zemřelých bez mechanického traumatu CNS a 6 osob s kraniocerebrálním poraněníms dobou přežití 6 hodin až 3 dny. U všech zemřelých byla pitva provedena do 24 hodin po smrti.Pro imunohistochemické vyšetření byly odebrány tkáňové excize mozku ze standardních míst.První excize tkáně byly vloženy do 10% pufrovaného formolu při postmortálním intervalu 24hodin. Ostatní tkáňové řezy byly podrobeny autolýze při pokojové teplotě a postupně vkládány doformolu v intervalu 24 hodin, přičemž nejdelší postmortální interval byl 168 hodin, tj. 7 dní.K vizualizaci navázané primární protilátky byl zvolen biotin-streptavidinový systém značený alkalifosfatázou.V souboru 6 zemřelých po kraniocerebrálním poranění byly ve 4 případech prokázány axonálníléze ve smyslu axonálních otoků až tvorby retrakčních sféroidů. Poškozené axony vykazovalypozitivitu při vyšetření se všemi sledovanými protilátkami, přičemž i při postmortálním intervalu168 hodin bylo možné odlišit poškozené a nepoškozené axony.V souboru 6 zemřelých bez mechanického traumatu CNS byly zjištěny v 5 případech axonálníotoky, které však nevykazovaly pozitivitu s protilátkami anti-NSE ani anti-b-APP. Při postmortálním intervalu 24 hodin byla v této skupině ve 3 případech zjištěna pozitivita ubiquitinu v axonech, avšak již při postmortálním intervalu přesahujícím 2 dny vykazovaly axony pozitivituubiquitinu u všech 6 vyšetřovaných. Hrudkovitá depozita této látky bylo možné prokázat v axonech i mimo axonální struktury.

Klíčová slova:
imunohistochemie - neuron-specifická enolasa - b-amyloid prekursor protein - ubiquitin - autolýza

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account