Czecho-Slovak Pathology - Issue 4/2021

191
Patologie placenty – nové a méně známé jednotky

Magdaléna Daumová


Interview

192
Placenta je tichým svědkem gravidity, jen je potřeba ho donutit mluvit

193
'NEUROPATOLOGIE

B. Rychlý

'HEPATOPATOLOGIE

V. Žampachová

194
'PULMOPATOLOGIE

R. Matěj

195
'ORTOPEDICKÁ PATOLOGIE

K. Veselý

'PATOLOGIE GIT

O. Daum

196
'PATOLOGIE ORL OBLASTI

J. Laco

'GYNEKOPATOLOGIE

P. Dundr

197
'UROPATOLOGIE

O. Hes

'KARDIOPATOLOGIE

I. Šteiner

198
'CYTODIAGNOSTIKA

Dušková

220
'HEMATOPATOLOGIE

V. Campr


216
Non-immune hydrops fetalis associated with two umbilical cord hemangiomas and vascular malformation of the transverse mesocolon. Case report

Šárka Hadravská, Hana Ismailová, Andrea Straková Peteříková, Magdaléna Daumová

224
Subcutaneous symplastic haemangioma after radiotherapy: A case report

Marek Grega, Alena Mazáková, Jannis Torniki, Josef Zámečník, Lenka Krsková


248
Prof. MUDr. František Fakan, CSc. in memoriam

Reviews Article

199
Morphologic findings in placenta associated with SARS-CoV-2 infection

Magdaléna Daumová, Šárka Hadravská, Andrea Straková Peteříková

203
Placental mesenchymal dysplasia – morphology and differential diagnosis

Magdaléna Daumová, Šárka Hadravská, Andrea Straková Peteříková, Marcel Hasch, Petr Martínek

208
Chronic non-infectious inflammations of the placenta

Magdaléna Daumová, Šárka Hadravská, Lenka Planičková, Andrea Straková Peteříková


Original Articles

226
Pathologia mutans

Petra Kašparová, Ivo Šteiner


What is your diagnosis?

232
Jaká je vaše diagnóza?

Magdaléna Daumová, Šárka Hadravská, Andrea Straková Peteříková

246
Jaká je vaše diagnóza? Odpověď: Karcinom prsu metastazující do placenty

Magdaléna Daumová, Šárka Hadravská, Andrea Straková Peteříková


From History

233
Professor Jaroslav Hlava and his successors – a remembrance on the occasion of the 100th anniversary of the opening of the Hlava institute

Pavel Dundr, Ctibor Povýšil, Ludmila Hlaváčková, Karel Černý

243
100th anniversary of the opening of the Hlava institute

Ludmila Hlaváčková


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account