Poruchy rastu - stále aktuálny problém


Authors: Ž. Mišíková;  Ľ. Košťálová;  Z. Pribilincová
Authors‘ workplace: II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava, prednostka prof. MUDr. A. Kapellerová, DrSc.
Published in: Čes-slov Pediat 1999; (11): 648-649.
Category:

Overview

Autori upozorňujú na dôležitosť sledovania individuálnej rastovej krivky každého dieťaťa pre včasné rozpoz-nanie poruchy rastu. Uvádzajú niekoľko typických rastových kriviek pri rôznych poruchách rastu. Zdôrazňujúdôležitosť endokrinologického vyšetrenia čo najskôr po zistení poruchy rastu dieťaťa, aby sa zavčasu podchytililiečiteľné poruchy.

Klíčová slova:
rast, rastová retardácia, rastové krivky, rastový hormón

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×