Czech-Slovak Pediatrics - About the journal

The journal Česko-slovenská pediatrie provides original papers, research results, case studies, comprehensive reports, information on childcare, information on new books, information from conferences in the field of general pediatrics, and information from any of the various specialised fields of pediatrics and childcare (e.g. pediatric surgery, neonatology, ENT, orthopaedics, ophthalmology, dermatology, genetics, nutrition, etc.).

It belongs to that group of journals which provide a wide range of information. It is a source of knowledge for GPs and clinicians, and it is an important aid for postgraduate education.

The first issue was published on 1 April 1946 under the name Pediatrické listy (Pediatric Lists).

Editorial Board

Editor-in-Chief

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika FN a LF MU Brno

Deputy Editor-in-Chief

Doc. MUDr. MARTA BENEDEKOVÁ, PhD.
1. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava, Slovenská republika

Eitor Emeritus:

Prof. MUDr. LIDKA LISÁ, DrSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha

MEMBERS

Prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc.
Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin, Slovenská republika

Prof. MUDr. SVETOZÁR DLUHOLUCKÝ, CSc.
Detská klinika NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovenská republika

Prof. MUDr. ZDENĚK DOLEŽEL, CSc.
II.dětská klinika LF MU Brno, Fakultní nemocnice Brno

Prim. MUDr. JOSEF GUT
Dětské oddělení NsP, Česká Lípa

Doc. MUDr. JANA HAMANOVÁ, CSc.
Subkatedra dorostového lékařství IPVZ Praha

Doc. MUDr. HANA HOUŠŤKOVÁ, CSc.
Pediatrická klinika UK 1. LF ve FTNsP, Dětská klinika IPVZ, Praha

Doc. MUDr. JOZEF HOZA, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, UK 1. LF a VFN Praha

Prof. MUDr. JAN JANDA, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF, FN Motol, Praha

Prim. MUDr. LUMÍR KANTOR, PhD.
Novorozenecké oddělení FN Olomouc

Prof. BERTHOLD KOLETZKO, MD
Dr von Hauner Children’s Hospital, Univ. Mnichov, Germany

Prof. MUDr. LÁSZLÓ KOVÁCS, DrSc., MPH
2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava, Slovenská republika

Prof. MUDr. JAN LEBL, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF, FN Motol, Praha

Prof. MUDr. ĽUDMILA PODRACKÁ, CSc.
I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ Košice, Slovenská republika

Prof. MUDr. PETR POHUNEK, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF, FN Motol, Praha

MUDr. OLGA ROŠKOTOVÁ
Dětské středisko Litoměřice

MUDr. FRANTIŠEK SCHNEIBERG
Ústav pro humanitní studia v lékařství, UK 1. LF Praha

MUDr. ZDENĚK SLAVÍK, MD (UK), FRCPCH
Royal Brompton Hospital, Londýn, Velká Británie

Prof. MUDr. FRANTIŠEK STOŽICKÝ, DrSc.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň-Lochotín

Prim. MUDr. JAN ŠKOVRÁNEK, CSc.
Kardiocentrum FN Motol, Praha

Prof. RADVAN URBANEK, MD
Kirchzarten, SRN

Prof. MUDr. JIŘÍ ZEMAN, DrSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, UK 1. LF a VFN Praha

Prof. MUDr. MIRKO ZIBOLEN, CSc.
Neonatologická klinika JLF UK a MFN Martin, Slovenská republika

Editorial Staff

Published

Czech Medical Association J. E. Purkyně 
Sokolská 31
120 26 Prague 2
Czech Republic

Editor-in-Chief

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Deputy Editor-in-Chief

Doc. MUDr. M. Benedeková, PhD.

Editing

B. Binědová

Print, Distribution, Advertising

Mladá fronta a.s., 
Mezi Vodami 1952/9, 
143 00 Praha 4
Czech Republic

MUDr. Michaela Lízlerová - Coordinator of journals
Phone: +420 225 276 378 
Mobile: +420 724 104 297
E-mail: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - production
Phone: +420 225 276 259 
E-mail: hrdinova@mf.cz

Bc. Alena Kohoutová - marketing 
phone: +420 725 118 877 
e-mail: kohoutova@mf.cz

Monika Šnaidrová - making 
phone: +420 225 276 392
e-mail: snaidrova@mf.cz

František Bauer - advertising
phone: +420 225 276 393 
e-mail: bauer@mf.cz

Subscription orders for the Czech and Slovak Republic should be sent to

The Czech Medical Association J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Prague 2
Czech Republic
Barbora Šmejkalová
Phone: +420 296 181 805
            +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Subscription for the Slovak Republics

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.,
oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Slovakia
Phone: +421 244 458 821
Fax.: +421 244 458 819
E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Registration Mark MK ČR E 1678.

Manuscripts should be sent to

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Černopolní 9
625 00 Brno
e-mail: hrstkova@med.muni.cz

Subscription

Published 8 times a year.

  • Price for a year: € 39,20 (784,- CZK)
  • Price for a single issue: € 4,90 (98,- CZK)
  • Student price for a year: € 15 (392,- CZK)
  • Student price for a single issue: € 2,50 (49,- CZK)

Subscription orders for the Czech and Slovak Republic should be sent to

The Czech Medical Association J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Prague 2
Czech Republic
Barbora Šmejkalová
Phone: +420 296 181 805
           +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Subscription for the Slovak Republics

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.,
oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Slovakia
Phone: +421 244 458 821
Fax.: +421 244 458 819
E-mail: predplatne@abompkapa.sk

For authors and reviewers

The content is currently being prepared.

Contact

Contact - publishing and printing department /NTS/ CzMA

Sokolská 31 
120 26 Praha 2 
Barbora Šmejkalová
phone: +420 296 181 805
            +420 778 775 059 
e-mail: nto@cls.cz

Marcela Havlíková 
phone: +420 224 266 223 
e-mail: havlikova@cls.cz

For CzMA provide

Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - Coordinator of journals
phone: +420 225 276 378 
mobile: +420 724 104 297
e-mail: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - production
phone: +420 225 276 259 
e-mail: hrdinova@mf.cz

Bc. Alena Kohoutová - marketing 
phone: +420 725 118 877 
e-mail: kohoutova@mf.cz

František Bauer - advertising
phone: +420 225 276 393 
e-mail: bauer@mf.cz

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account