Skúsenosti so zahustením mliečnej stravy pri regurgitácii u dojčiat


Authors: M. Krajčírová 1;  I. Čierna 1;  D. Haviar 2
Authors‘ workplace: II. detská klinika DFNsP, Bratislava, 1prednostka prof. MUDr. A. Kapellerová, DrSc. Oddelenie rádiodiagnostiky DFNsP, Bratislava, 2primár MUDr. M. Macek
Published in: Čes-slov Pediat 1999; (11): 667-669.
Category:

Overview

Regurgitácia sa často vyskytuje vo veku mladšom ako jeden rok života. Je častou príčinou návštev rodičov detíu pediatrov a detských gastroenterológov. Môže byť prejavom „fyziologického“ gastroezofageálneho refluxu, priktorom liečba začína diétnymi úpravami v zmysle zahusťovania mliečnej stravy. Autori použili v liečbe u 51nedojčených detí prípravok dojčenskej výživy zahustený vlákninou karubínom z bôbov svätojánskeho chleba:Nutrilon A.R. V súbore bolo 38 chlapcov a 13 dievčat vo veku od 6 týždňov do 10 mesiacov. U 31 pacientov(60,78 %) bol výrazný pokles epizód regurgitácie pod liečbou Nutriolonom A.R. Znížil sa aj stupeň regurgitácie,deti prospievali.

Klíčová slova:
regurgitácia, liečba, zahusťovanie stravy, Nutrilon A.R.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account