Transfusion and Haematology Today - Issue /2019

131
Overview of malignant disorders derived from the histiocytic and dendritic cells

Z. Král, Z. Adam, M. Ježová, J. Neubeuer, Z. Řehák, L. Pour

147
Study of acute myeloid leukaemia clonality in mouse model

Z. Kosařová, M. Čulen, I. Ježíšková, A. Folta, D. Dvořáková, L. Semerád, Z. Šustková, J. Mayer, Z. Ráčil


153
Analysis of blood donor fluctuation between state-run transfusion centres and private plasma donation centres

H. Lejdarová, P. Švenda, T. Lejdar, M. Smékalová

159
Assessing bone turnover and the role of vitamin D deficiency in patients with myelofibrosis

M. Palová, T. Szotkowski, A. Hluší, J. Navrátilová, M. Divoká, T. Papajík, P. Petrová, J. Prošková

168
Haematopoietic stem cell transplantation in patients with myelodysplastic syndrome – a single centre experience

L. Magyaricsová, S. Fliegová, D. Horváthová, J. Lukáš, M. Martišová, L. Sopko, E. Bojtárová, F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová

176
Imprint lymph node cytology: 11 years old experience

A. Wild, J. Holasová, L. Plank, P. Szépe, T. Balhárek, J. Marcinek

186
Changing epidemiology of invasive mould infections at Czech and Slovak haematological institutions from 2005 to 2017: analysis of the FIND

B. Weinbergerová, T. Kabut, I. Kocmanová, L. Drgoňa, M. Kouba, M. Hričinová, J. Gabzdilová, T. Guman, V. Petečuková, J. Novák, K. Forsterová, J. Haber, B. Žiaková, E. Bojtárová, A. Zavřelová, M. Karas, V. Chrenkova, P. Sedláček, B. Tkáčiková, P. Múdrý, N. Mallátová, P. Timr, A. Kolenova, D. Tanušková, J. Horáková, M. Navrátil, J. Chudej, J. Sokol, M. Rolencová, P. Žák, P. Cetkovský, J. Mayer, Z. Ráčil


197
Sympozium G3 2019 – „Umělá inteligence – budoucnost onko-hematologie“

200
Sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti

200
Nový výbor Společnosti pro transfuzní lékařství
202
Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii v oboru hematologie v roce 2018

204
Životní jubileum paní primářky MUDr. Libuše Novosadové
205
Interní, hematologická a onkologická klinika LF a FN Brno, v roce 2019 slaví 30 let od založení. Vyprávění o jejím zakladateli – profesorovi Jiřím Vorlíčkovi
209
Zemřel MUDr. Josef Časta (28. 4. 1931 – 4. 2. 2019)
211
28. června 2019 nás opustila MUDr. Ema Alena Kubíková-Kouřilová, CSc.

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account